Header Adresa

Žádost o zápis změny ve školském rejstříku v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny


U Žádostí o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí/žáků z Ukrajiny bude vždy uplatněna výjimka z řádného termínu pro podání žádosti podle § 146 odst. 1 školského zákona o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků z Ukrajiny.

Datum přidání: 2022-04-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.