Header Adresa

Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků


Česká republika se dlouhodobě zapojuje do mezinárodních šetření výsledků žáků. Jedním z těchto šetření je šetření TIMSS (International Trends in Mathematics and Science Study) sledující výsledky a trendy ve vzdělávání v oblasti matematiky a přírodních věd na základních školách. Díky pravidelnosti šetření, do kterého je Česká republika zapojena již od roku 1995, je možné pozorovat komplexní vývoj vzdělávání, který je navíc díky mezinárodnímu charakteru šetření možné porovnávat mezi participujícími zeměmi. V roce 2019 byl realizován již sedmý cyklus šetření TIMSS, kterého se zúčastnilo 64 zemí společně s dalšími 8 územně-správními celky.

Datum přidání: 2022-04-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.