Header Adresa

Správní řízení krok za krokem – zápis k předškolnímu vzdělávání


Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je určen vedoucím pracovníkům tzv. veřejných mateřských škol a uvádí přehled nutných i doporučených kroků při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, včetně postupu ve správním řízení. 

Obsah metodického materiálu 

Úvodní informace 
1. Den otevřených dveří 
2. Stanovení termínu a místa zápisu k předškolnímu vzdělávání 
3. Stanovení kritérií přijímacího řízení 
4. Zveřejnění a příprava dokumentace 
5. Průběh zápisu 
6. Posouzení podkladů pro rozhodnutí a samotné rozhodnutí 
7. Oznámení rozhodnutí 
8. Odvolání a nabytí právní moci rozhodnutí 
9. Schůzka s nově přijatými dětmi 
10. Doplňující informace: Jiné formy plnění povinného předškolního vzdělávání, nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání 
11. Odlišnosti při přijímacím řízení cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Datum přidání: 2022-04-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.