Header Adresa

Přijímací řízení na střední školy v oborech s maturitou včetně zkoušky z matematiky


MŠMT ve spolupráci s CZVV připravilo souhrn informací o přijímacím řízení pro uchazeče o střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří mohou podat přihlášku do 5. dubna 2022. Informační materiály obsahují shrnutí základních principů přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a nejdůležitější pravidla pro konání státní (jednotné) přijímací zkoušky. Více informací lze nalézt v Metodických komentářích k zákonu LEX Ukrajina (komentáře k § 4-6 zákona).

Datum přidání: 2022-04-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.