Header Adresa

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2022


Materiál č.j. MSMT-2603/2022 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2022. 
Postup při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem vychází z ustanovení § 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Přílohy: 
Principy rozpisu rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2022 
Příloha 1 Normativy pro školy a školní družiny 
Příloha 2 Metodika pro stanovení objemu prostředků pro RgŠ ÚSC 
Příloha 3 Normativní rozpis rozpočtu RN 
Příloha 4 Rozpis rozpočtu na rok 2022

Datum přidání: 2022-04-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.