Header Adresa

Šablony na podporu adaptačních aktivit


MŠMT na základě usnesení vlády ze dne 30. března 2022 č. 261 připravuje zveřejnění dvou výzev na realizaci podpory rozvoje dovedností v českém jazyce na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Výzvy budou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem. Z výzev budou podpořeny jazykové kurzy i adaptační skupiny realizované v souladu s podmínkami výzev v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022. Výzvy budou koncipovány dle § 14 odst. 6 písm. b) rozpočtových pravidel, kdy tzv. způsobilé výdaje budou stanoveny formou jednotkových nákladů (šablon). 

Co se dozvíte v přiloženém materiálu? 
Více podrobností o obou připravovaných výzvách: 
- zaměření výzev 
- oprávnění žadatelé 
- výstupy 
- jednotkové náklady 
- specifické podmínky 
- dokladování výstupů 
Co bude podpořeno z výzvy „Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“
Co bude podpořeno z výzvy „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“
Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 6 let věku, 
Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku, 
Aktivita C – Volnočasové adaptační aktivity pro děti cizince od 3 do 15 let věku organizované obcemi I. a II typu.

Datum přidání: 2022-04-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.