Header Adresa

Doporučení při umisťování ukrajinských dětí bez doprovodu do školských zařízení


V níže přiložených informačních materiálech MŠMT a MPSV naleznete podrobné informace a doporučení, jak postupovat v případě umisťování a přijímaní ukrajinských dětí bez doprovodu do zařízení ústavní či ochranné výchovy a do škol, a to včetně seznamu institucí, které je třeba kontaktovat, kontaktních informací a důležitých odkazů.

Datum přidání: 2022-03-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.