Header Adresa

Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy


Česká školní inspekce se v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení intenzivně věnuje také problematice sledování, hodnocení a podpory spravedlivosti ve vzdělávání. Jedním z podstatných výstupů těchto aktivit je ucelený systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy, který obsahuje 11 indikátorů organizovaných do čtyř dimenzí. Ty lze definovat jako širší okruhy podmínek lokalit s vazbou na jevy a procesy ovlivňující průběh a výsledky vzdělávacího procesu a zahrnují vzdělanostní a ekonomickou úroveň regionu, míru ohrožení chudobou a sociálním vyloučením, podíl žáků ohrožených školním selháním a sociálně-ekonomický a kulturní status žáků školy.

Datum přidání: 2022-03-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.