Header Adresa

Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik


Předávání dat 
Nová funkcionalita ve sběrové aplikaci 
Obory vzdělání L0 + H (SŠ) 
Podpůrné opatření pedagogická intervence 
ZŠ – ukončení vzdělávání v zahraničí podle § 38 školského zákona 
Definice vykazujícího pracoviště 
ZŠ – třídy zřízené podle § 16 odst., 9 školského zákona (výkaz M 3, oddíl X, sloupec 13) 
KON, VOŠ – oddíly VIII a IX 
SŠ, KON, VOŠ – zkoušky podle § 113c nebo § 113d školského zákona 
Individuální vzdělávací plán (IVP) 
Studijní skupiny VOŠ – počet studentů 
Vykazování žáků se SVP a nadaných 
Financování – položka FIN 
Organizace tříd 
Identifikátor znevýhodnění a jeho interpretace v oddílech výkazu 
Zahájení vzdělávání, začátek školního roku 
Vykazování položky UVP – příznak vzdělávání žáka podle RVP ZV/ZŠS 
Vykazování podpůrných opatření 
Ukončení základního vzdělávání 
Práce s daty 
Předchozí působiště žáků ZŠ 
Průběh základního vzdělávání podle § 50, odst. 4 školského zákona 
ZŠ – vzdělávání v zahraničí podle § 38 školského zákona 
Použití kódů státu 999 a 000
SŠ, konzervatoře, VOŠ – ukončení vzdělávání 
SŠ, konzervatoře, VOŠ – položky u absolventů, kteří nikdy nebyli žáky/studenty školy 
Vracení souborů k opravě 
Vykazování obce trvalého pobytu 
Ukončení vzdělávání maturitní zkouškou 
Výpis výkazu 
Rodné číslo cizince 
Sestava Duplicity 
Přestupy žáků podle § 49 a § 66 školského zákona 
Zahájení vzdělávání žáků mladších šesti let 
Údaje v razítku výkazů 
Třída s asistentem pedagoga 
Vykazování žáků ve střídavé péči

Datum přidání: 2022-02-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.