Header Adresa

Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí


Problematice hodnocení podpory rozvíjení klíčových kompetencí se Česká školní inspekce intenzivně věnuje v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení. Cílem této metodiky je formulovat širokou škálu nástrojů pro externí hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií a kromě návrhu konkrétních nástrojů pro hodnocení nabídnout i metodická doporučení pro hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v průběhu hodnoticích aktivit České školní inspekce. 
Dokument formuluje výchozí kritéria pro hodnocení jednotlivých klíčových kompetencí při sledování činnosti učitele ve výuce a při sledování činností žáka, ale i s využitím dalších dokladů zjistitelných v průběhu hodnoticího procesu pozorováním, rozhovorem nebo z vhodných a relevantních podkladů a dokumentů, a obsahuje také samotné návrhy nástrojů pro hodnocení ve vazbě na jednotlivé klíčové kompetence. 

Metodika obsahuje výrazně širší spektrum kritérií a nástrojů, než jaké mohou být reálně z časových důvodů využívány. V této podobě bude sloužit jako podklad pro další rozvíjení hodnoticích činností České školní inspekce a pro realizaci hodnocení podpory rozvíjení klíčových kompetencí, ale může být inspirací také pro vedoucí pracovníky škol v jejich úsilí sledovat a hodnotit rozvoj klíčových kompetencí ve své škole.

Datum přidání: 2022-02-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.