Header Adresa

Věstník MŠMT 01/2022


Část oznamovací 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly 
Část normativní 
- Statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání 
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací soukromému školství 
- Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací církevnímu školství 
- Implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní, střední školy a konzervatoře na rok 2022

Datum přidání: 2022-02-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.