Header Adresa

Úprava Specifikací požadavků k jednotné přijímací zkoušce pro školní rok 2021/2022


Rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů ověřovaných jednotnou přijímací zkouškou je stanoven ve Specifikacích požadavků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání a Národním pedagogickým institutem ČR, přizpůsobilo s ohledem na distanční způsob vzdělávání v loňském školním roce Specifikace požadavků pro školní rok 2021/2022. 

Úprava Specifikací navazuje na Metodické doporučení MŠMT pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021/2022. Upravené Specifikace vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a definují vědomosti a dovednosti, které mohou být v rámci jednotné přijímací zkoušky v roce 2021/2022 ověřovány. Úpravou Specifikací nedošlo v žádné z oblastí k nárůstu a rozšíření požadavků. Revize tak přinesla redukci požadavků a zlepšila jejich konkretizaci. 

Na základě úprav Specifikace požadavků pro matematiku bude součástí testového sešitu didaktického testu z matematiky pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia nově přehled (pomůcka pro uchazeče) obsahující hodnoty druhých mocnin čísel 11–20, přibližnou hodnotu čísla π, vzorce pro rozklad kvadratických mnohočlenů na součin a vzorce pro obvod a obsah kruhu.

Datum přidání: 2022-02-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.