Header Adresa

Průvodce vyplněním přihlášky na střední školu


Na podání přihlášky na střední školu zbývá méně než měsíc. CZVV připravilo pro uchazeče a jejich rodiče přehledného průvodce s návodem na správné vyplnění přihlášky. 

Průvodce čtenáře seznámí s modelem jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 a postupně je provede všemi kroky nezbytnými pro bezchybné vyplnění tiskopisu přihlášky. Součástí průvodce jsou také užitečná doporučení, harmonogram jednotné přijímací zkoušky a odkazy na oficiální dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy věnující se organizaci celého přijímacího řízení, specifikům přijímacího řízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami či osobám dlouhodobě pobývajícím v zahraničí. 

Přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky musí uchazeči podat nejpozději do 1. března 2022. Aktuální tiskopisy přihlášek jsou k dispozici zde.

Datum přidání: 2022-02-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.