Header Adresa

Prodloužení časového limitu pro didaktické testy společné části maturitní zkoušky (novela vyhlášky č. 177/2009 Sb.)


Maturanti budou mít od letošního školního roku více času u zkoušek z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky. Časový limit u didaktických testů společné části byl navýšen na základě novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Datum přidání: 2022-01-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.