Header Adresa

Informace MŠMT k navýšení platových tarifů pedagogických pracovníků od 1. 1. 2022 a k financování v podmínkách rozpočtového provizoria pro školy a školská zařízení


Obsah této informace: 

Platové tarify zaměstnanců ve školách a školských zařízeních od 1. 1. 2022 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 
Financování činnosti škol a školských zařízení ze státního rozpočtu v rozpočtovém provizoriu
Obecné informace 
Školy a školská zařízení zřizované obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí 
Školy a školská zařízení, které nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 
Školy a školská zařízení zřizovaná registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy 
Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
Další odkazy a informace

Datum přidání: 2022-01-03

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.