Header Adresa

Sekundární analýza PISA 2018: Čtenářství ve 21. století


Mezinárodní šetření výsledků žáků, mezi něž patří také šetření PISA, jsou důležitým zdrojem externí evaluace českého vzdělávacího systému. V roce 2018 se Česká republika do šetření PISA zapojila již posedmé a stejně jako v letech 2000 a 2009 byla i v roce 2018 hlavní sledovanou oblastí šetření čtenářská gramotnost patnáctiletých žáků. 
V České republice odpovídá za přípravu, realizaci a vyhodnocení mezinárodních šetření Česká školní inspekce, která se kromě tvorby národních zpráv z jednotlivých šetření důsledně věnuje také přípravě navazujících sekundárních analýz, a to nejen s cílem poskytnout detailní pohled na úspěšnost žáků v mezinárodním kontextu, ale především ve snaze identifikovat faktory, které souvisejí se vzdělávacími výsledky českých žáků a jejichž znalost tak může být k užitku jak pro řízení vzdělávací soustavy, tak pro činnosti jednotlivých škol usilujících o kontinuální zvyšování kvality vzdělávání. 

V předkládané sekundární analýze se Česká školní inspekce věnuje tématu čtenářství s důrazem na čtení elektronických textů. Úroveň čtenářských dovedností českých žáků je dána do souvislosti se strategiemi, které žáci využívají při procházení webových stránek a obecně při práci on-line, s důrazem na bezpečné chování na internetu a kritické myšlení. Pozornost je věnována rovněž zájmu žáků o čtení a podpoře čtenářství ze strany učitelů.

Datum přidání: 2021-12-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.