Header Adresa

Testování zaměstnanců


Zaměstnavatel musí nejpozději od 29. listopadu 2021 zajistit pravidelné týdenní testování rychlými antigenními testy určenými pro sebetestování (použití laickou osobou). 

Testování jednou týdně se týká i osob pracujících jako OSVČ. 

Testování se netýká osob: 

• s dokončeným očkováním (+ 14 dní od dokončeného očkovacího schématu), 
• s potvrzením o prodělání nemoci (do 180 dní od prvního pozitivního výsledku testu), 
• s negativním RT-PCR testem mladším 7 dní či rychlým antigenním testem mladším 7 dní, který provedl zdravotnický pracovník. 
• Testovat se nemusí ani zaměstnanci, kteří během výkonu práce nesetkávají s žádnými dalšími osobami (s výjimkou osob ve společné domácnosti). 

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. 

Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti. V případě, že šlo o test neprováděný poskytovatelem zdravotních služeb, musí uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého praktického lékaře.

Datum přidání: 2021-12-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.