Header Adresa

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě


Mění se nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

V § 2 se částka "90,50 Kč" nahrazuje částkou "96,40 Kč" a částka "15 200 Kč" se nahrazuje částkou "16 200 Kč". 

V § 3 odstavec 1 zní: Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí: 

Skupina prací                                  Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu                                         v Kč za měsíc 

         1.                                                                       96,40                                                                                  16 200 

         2.                                                                     106,50                                                                                  17 900      
                                       
         3.                                                                     117,50                                                                                  19 700   
                                  
         4.                                                                     129,80                                                                                  21 800  
                                   
         5.                                                                     143,30                                                                                  24 100  
                                  
         6.                                                                     158,20                                                                                  26 600   
                               
         7.                                                                     174,70                                                                                  29 400   
                                  
         8.                                                                     192,80                                                                                  32 400.".

Účinnost 1. ledna 2022.

Datum přidání: 2021-11-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.