Header Adresa

Ředitelé se dočkají nového kvalifikačního programu


Od školního roku 2022/23 se může stovka ředitelů škol vzdělávat v inovovaném kvalifikačním programu pro ředitele, jehož návrh připravil NPI ČR ve spolupráci s MŠMT a organizací Učitel naživo. V první fázi bude program zaměřen na ředitele základních a středních škol. Smyslem programu je zaměřit se na rozvoj ředitele jako pedagogického leadera školy. Vzdělávání a zdokonalování v těchto dovednostech se přitom může dít v průběhu celého profesního života ředitele, před nástupem i po nástupu do funkce, dále v průběhu výkonu této funkce a také při vstupování do dalších rolí ve vzdělávání.

Datum přidání: 2021-11-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.