Header Adresa

Vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad


Změna:
 
Čl. I 
V § 4 písm. a) vyhlášky č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se částka "27,80 Kč" nahrazuje částkou "33,80 Kč".

Datum přidání: 2021-10-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.