Header Adresa

Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení


Na základě dlouhodobých zjištění České školní inspekce z různých typů inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních a na základě reflexe různých národních i mezinárodních poznatků relevantních veřejných institucí, neziskových organizací i individuálních odborníků Česká školní inspekce připravila a vydala metodické doporučení zaměřené na náročné chování dětí a žáků ve školách a školských zařízeních, které akcentuje velmi důležitou problematiku, s níž se školy v posledních letech setkávají stále intenzivněji.

Datum přidání: 2021-10-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.