Header Adresa

Vláda schválila Operační program Jan Amos Komenský pro nové programové období 2021–2027


Vláda České republiky schválila Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský pro nové období 2021–2027. Jedná se o zásadní krok, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský posune k další fázi vyjednávání s Evropskou komisí. První výzvy by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022. Žadatelé budou moci v novém programovém období čerpat přibližně 90 miliard korun. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) navazuje na úspěchy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který umožnil získávat evropské dotace v období 2014–2020.

Datum přidání: 2021-10-11

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.