Header Adresa

Fakulty spouští reformu vzdělávání učitelů, cílem je zlepšit jejich přípravu do praxe


Zástupci děkanů všech českých fakult připravujících učitele dnes spolu s ministrem školství Robertem Plagou podepsali Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR. Jeho cílem je proměna vzdělávání budoucích učitelů tak, aby byli lépe připraveni na práci s žáky a na podporu jejich učení. „Dnešním podpisem Memoranda zahájíme práce na kontinuální proměně vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků tak, abychom je v maximální možné míře připravili nejen na vstup do učitelského stavu, ale také na všechny výzvy, které je při výkonu profese čekají,“ řekl při slavnostním podpisu Memoranda ministr školství Robert Plaga.

Datum přidání: 2021-10-04

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.