Header Adresa

Nová stránka s výstupy pokusného ověřování na malých třídních kolektivech ZŠ


V sekci „Podpora škol“ byly zveřejněny výstupy Pokusného ověřování – malé kolektivy s úplným názvem: „Organizace, způsob a formy vzdělávání v základních školách s oběma stupni základního vzdělávání a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí“ za rok 2020. 

Inspirativní jsou především nejlépe hodnocené případové studie jednotlivých škol, které slouží jako příklady dobré praxe využitelné dalšími školami. 

Naleznete: www.edu.cz

Datum přidání: 2021-09-20

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.