Header Adresa

Ministerstvo školství stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2022


Řádné termíny didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 budou konat v polovině dubna. Náhradní termíny se uskuteční v první polovině května. 
V souladu s § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022 na následující dny. 

TYP OBORU VZDĚLÁNÍ                                 1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia          12. dubna 2022        13. dubna 2022        10. května 2022              11. května 2022
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií               19. dubna 2022        20. dubna 2022        10. května 2022              11. května 2022
   

Datum přidání: 2021-09-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.