Header Adresa

Školy mají poslední možnost přihlásit se k dobrovolnému zjišťování výsledků žáků


Období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání je velmi důležitou dobou k tomu, aby mohli učitelé v kontextu řešení dopadů pandemie nemoci covid-19 ve školách postupně identifikovat vzdělávací rozdíly a nedostatky ve znalostech a dovednostech jednotlivých žáků a následně na tato zjištění adekvátně reagovat.

Datum přidání: 2021-09-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.