Header Adresa

Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách


Přístupy a postupy škol na konci 2. pololetí školního roku 2020/2021 
Tematická zpráva 

Obsah 
1 ÚVOD 
2 SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ 
3 VYUŽITÍ METODICKÉHO DOPORUČENÍ MŠMT PRO NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL 
4 REALIZACE ADAPTAČNÍHO OBDOBÍ 
5 TŘÍDNÍ UČITELÉ V OBDOBÍ PO NÁVRATU ŽÁKŮ 
6 KOMUNIKACE S RODIČI 
7 REFLEXE A DOPADY DISTANČNÍ VÝUKY 
8 VZDĚLÁVACÍ ROZDÍLY MEZI ŽÁKY PO OBDOBÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
9 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Datum přidání: 2021-09-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.