Header Adresa

Metodické doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021/2022


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem České republiky připravilo soubor metodických námětů a doporučení, jak mohou ředitelé škol, učitelé a další pracovníci škol postupovat při práci se vzdělávacím obsahem a při upřesňování rozvržení učiva ve školním roce 2021/22, v kontextu řešení dopadů dlouho trvající distanční výuky během pandemie nemoci covid-19. Cílem metodických doporučení je nabídnout takové postupy, které mohou pomoci v případech, kdy v důsledku problematického zapojení žáků do distanční výuky u některých žáků vznikl propad v naplnění očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu. Metodické doporučení je určeno základním školám a nižším stupňům víceletých gymnázií. Střední školy mohou postupovat přiměřeně dle obecného textu doporučení s ohledem na specifika příslušného typu školy. Obsah: Doporučení pro ředitele Doporučení pro učitele Příloha: Příklady pro výběr zásadního vzdělávacího obsahu.

Datum přidání: 2021-09-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.