Header Adresa

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování (dále také "manuál")


OBSAH 
PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ: 
OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY 
HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 
     Vybavení škol 
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
DALŠÍ SOUVISLOSTI 
     Školní stravování 
    Ubytovací školská zařízení 
    Praktické vyučování 
     Plavecké školy 
    Primární prevence 
     Úplata za vzdělávání a stravování, poplatek za ubytování 
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021 
     Obecné informace ke screeningovému testování 
PŘÍPRAVA k testování – platí pro centrálně distribuované testy, pro jiné testy platí obdobně 
     Výsledky a následné kroky 
   Konfirmace a návrat: 
   Předávání informací o výsledcích testů 
   Ochrana osobních údajů 
KONTAKTY

Datum přidání: 2021-09-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.