Header Adresa

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19


Určeno pro školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a pro zahraniční školy zřízené podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona.

Datum přidání: 2021-08-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.