Header Adresa

Novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování


Hlavní změny: 
 - upravují se finanční limity na nákup potravin, které stanovuje příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování. 
 - ve věkové skupině strávníků 7-10 let se stanovuje finanční limit na nápoje pro strávníky (7leté děti v mateřských školách), kterým je       
   poskytováno školní stravování dle § 4 odst. 3 vyhlášky o školním stravování. 
 - upravují se finanční limity na nákup potravin při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno stravování v rámci 
   plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb. 
 - zavádí se nový typ zařízení školního stravování – výdejnu lesní mateřské školy. 
 - rozšiřuje se možnost dohodnout se se školským zařízením i zákonnému zástupci dítě v předškolním vzdělávání a studentovi ohledně výběru 
   zálohy na stravné (§ 5 odst. 4).

Datum přidání: 2021-08-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.