Header Adresa

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol

AKTUALIZACE VÝZVY NA OBDOBÍ ZÁŘÍ - PROSINEC 2021: POSUN TERMÍNU PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ


MŠMT vyhlásilo výzvu pro podávání žádosti o poskytnutí dotace na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol (dále jen „výzva“) na rok 2021. Termín pro přijímání žádostí pro období září – prosinec 2021 je stanoven na 30. 6. 2021. Dle platného znění opatření obecné povahy č. j. MSMT-43073/2020-3 (ve znění opatření obecné povahy č.j. MSMT-1452/2021-1 a dodatků č. j. MSMT-4337/2021-1 a č. j. MSMT-4337/2021-6) se posouvá termín ukončení hodnocení přijímacího řízení včetně náhradního termínu na 14. června 2021, respektive nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Z tohoto důvodu je posunut termín pro příjem žádostí do výzvy z původního 30. června 2021 na 30. července 2021, aby bylo umožněno zapojení žáků přijatých na střední školy v posunutém termínu. Zároveň se odpovídajícím způsobem upraví informační systém pro příjem žádostí.

Datum přidání: 2021-06-21

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.