Header Adresa

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. června 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno: 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranný prostředků dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: o Nově ve všech krajích je umožněn pobyt bez ochrany dýchacích cest. 
▪ Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. 
▪ Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. 
▪ Ve všech krajích jsou z povinného zakrytí ochranných prostředků (respirátoru i roušky) vyjmuty všechny osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka (tedy i v přítomnosti pouze kolegů učitelů například ve sborovně je možné být bez ochrany dýchacích cest), pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak. 
▪ Všechny dosud stanovené výjimky z povinného nošení ochranných prostředků (např. při zkoušce, při sportování) se nemění.

Datum přidání: 2021-06-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.