Header Adresa

Opatření obecné povahy - hodnocení didaktického testu z matematiky


Ministerstvo opatřením obecné povahy č. j. MSMT- 3267/2021-7 v souladu s § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., upravuje kritéria hodnocení zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu ze zkušebního předmětu matematika.

Datum přidání: 2021-06-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.