Header Adresa

Ombudsman vydal sborník stanovisek veřejného ochránce práv z oblasti školství


Veřejný ochránce práv řešil od počátku své činnosti v roce 2000 přes 1 200 podnětů, které se týkaly školství. Nejčastěji se na něj obracejí rodiče dětí, které nebyly přijaté do mateřské, základní nebo střední školy. Ochránce se také zabýval případy šikany, problémy se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo neshodami rodičů se školou. Na ochránce se obracejí neúspěšní maturanti. Někdy ochránce řeší i stížnosti samotných škol, které například nesouhlasí s postupem České školní inspekce (dále jen „ČŠI“). Přestože jsou pravomoci ochránce v oblasti školství omezené, v minulosti se ukázalo, že jeho šetření a právní závěry mohou pomoci úřadům, ředitelům škol i rodičům. Ochránce prošetřuje postupy krajských úřadů jako odvolacích orgánů, ČŠI nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Nemůže naopak zasahovat do činnosti ředitelů škol, učitelů nebo obcí jako zřizovatelů škol, ledaže by prověřoval podezření na diskriminaci.

Datum přidání: 2021-06-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.