Header Adresa

Vyhláška 200/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou


Změny vyhlášek: 
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 
Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání 
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

Změny naleznete v příloze

Datum přidání: 2021-05-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.