Header Adresa

Tisková zpráva: výsledky jednotné přijímací zkoušky 2021


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupnilo školám výsledky z řádných termínů jednotné přijímací zkoušky. Ve středu 19. května 2021 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo školám výsledky všech uchazečů, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v řádných termínech ve dnech od 3. do 6. května 2021. Didaktické testy prošly před zpřístupněním výsledků školám odbornou kontrolou validační komise Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci expertního posouzení tyto komise konstatovaly, že všechny úlohy i testy jako jednotlivé celky odpovídají obsahu i formě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jsou konstrukčně v pořádku a svou náročností odpovídají požadavkům kladeným na uchazeče podle školského zákona.

Datum přidání: 2021-05-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.