Header Adresa

Realizace rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů a zkoušek


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, na jehož základě se s účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.

Datum přidání: 2021-05-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.