Header Adresa

Novela zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník


V obecné části se zpřesňují některé podmínky pro nezletilé: 

§ 32
(2) Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich; to neplatí, pokud třetí osoba věděla, že si zástupci odporují. 

§ 36 
(2) I když je nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, způsobilý jednat v určité záležitosti samostatně, lze podmínit, že následky právního jednání nastanou až souhlasem zákonného zástupce nezletilého uděleným v určené lhůtě, jinak ve lhůtě dvou týdnů od vyžádání; to neplatí pro právní jednání osobní povahy a právní jednání podle § 33.

Datum přidání: 2021-05-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.