Header Adresa

Dodatek k opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímacímu řízení na střední školy


Ministerstvo upravilo dodatkem k opatření obecné povahy pravidla pro zpětvzetí zápisového lístku na střední školu a možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu u některých uchazečů. Uchazeči hlásící se na čtyřletý obor vzdělání (nebo obor nástavbového studia), kteří měli konat oba řádné termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. opatření obecné povahy a nezúčastnili se jednoho z termínů, mohou konat zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí do 14. května 2021 řediteli školy, ve které měli zkoušku konat, že budou tuto zkoušku konat v náhradním termínu. Dodatek dále doplňuje možnost zpětvzetí zápisového lístku, pokud bude uchazeč přijat na střední školu na základě konání přijímacích zkoušek (jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky) v náhradním termínu.

Datum přidání: 2021-05-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.