Header Adresa

MŠMT spouští projekt na zlepšení výuky moderních dějin dějepis+


MŠMT chce zlepšit způsob výuky dějin 20. století, proto v rámci projektu Dějepis+ vzniknou komunity učitelů dějepisu vedené lokálními koordinátory, kteří budou pilotovat nové metody výuky. Pokud se tento způsob postupné proměny výuky osvědčí, MŠMT bude v takových inovacích pokračovat i v budoucnu. Organizačně a odborně projekt zaštiťuje Národní pedagogický institut ČR a Ústav pro studium totalitních režimů. Naleznete: https://www.npi.cz/aktuality/promena-vyuky-dejin-dvacateho-stoleti-2021

Datum přidání: 2021-05-18

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.