Header Adresa

MŠMT vydalo zprávu z mimořádného šetření k distanční výuce


Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) představuje Zprávu z mimořádného šetření MŠMT k distanční výuce žáků v základním vzdělávání. Z dat šetření, provedeného v únoru 2021 mezi 4102 školami, které jsou zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, mimo jiné vyplývá, že online výuka převažovala na 99 % běžných veřejných základních škol a nižších stupních víceletých gymnázií.

Datum přidání: 2021-05-10

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.