Header Adresa

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2010/2011, č.j. 13 595/2010-51

Níže uvedený přehled obsahuje soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže“), které MŠMT pro školní rok 2010/2011:
 - vyhlašuje jako jediný vyhlašovatel (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu A
 - vyhlašuje spolu s dalším vyhlašovatelem (případně s dalšími vyhlašovateli), který (kteří) se na realizaci soutěže finančně podílí (dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb.); tyto soutěže jsou dále označovány jako soutěže typu B.

MŠMT bude financovat soutěže typu A a B do výše, kterou mu umožní rozpočet na rok 2011. Současně si vyhrazuje právo dalších možných úprav v návaznosti na vývoj státního rozpočtu.
Dále přehled obsahuje další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru, na jejichž fi nančním za­bezpečení se MŠMT nepodílí. Tato část má pouze informační charakter a má označení jako soutěže typu C.
V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí – předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola. Stejně jako v předchozích letech jsou uvedeny u všech soutěží kontaktní adresy. U soutěží typu B je spoluvyhlašovatel (příp. spoluvyhlašo­vatelé) uveden v závorce.

1. Soutěže typu A a B
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 3 odst. 1, 2 vyhlášky MŠMT č. 55/2005 Sb., pro školní rok 2010/2011 následující soutěže:

1.1. Soutěže typu A
 
1.1.1. Předmětové soutěže

A 1) Matematická olympiáda (60. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků a fyziků) – 8 kategorií dle ročníku školy + kategorie P ZŠ – Š (Z5 a Z9 – do 26.1.2011, Z6 až Z8 do 25.3.2011), O (Z5 a Z9 26.1.2011, Z6 až Z8 6.4.2011), K (Z9 23.3.2011) SŠ – Š (A 7.12.2010, B a C 20.1.2011, P do 25.11.2010) K (A 18.1.2011, B a C 5.4.2011, P 11.1.2011), Ú (A a P 27.3. – 2.4.2011, Brno)
Kontaktní adresa: RNDr. Karel Horák, CSc., tajemník soutěže, Matematický ústav Akademie věd ČR, Žit­ná 25, 115 67 Praha 1, tel. 220 090 775, fax 222 211 638, e-mail: horakk@math.cas.cz, www.math.muni.cz/mo
A 2) Fyzikální olympiáda (52. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků a fyziků) – 7 kategorií dle ročníku školy ZŠ – E, F – Š (do 15.3.2011), O (30.3.2011), K (28.4.2011 – E) G – Archimédiáda – Š (1.2. – 7.5.2011), O (5/2011) SŠ – A – Š (do 10.1.2011), K (14.1.2011), Ú (1. – 4.3.2011 Olomouc), B, C, D – Š (do 18.4.2011), K (29.4.2011)
Kontaktní adresa: Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda a tajemník soutěže, Katedra fyziky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 331 190 (1189), e-mail: ivo.volf@uhk.cz, www.uhk.cz/fo, http://fo.cuni.cz
A 3) Chemická olympiáda (47. ročník) – 5 kategorií dle zaměření a ročníku školy SŠ A – Š (10.11.2010), K (3. – 4.12.2010), Ú (24. – 27.1.2011, Pardubice)
B – Š (17.3.2011), K (6. – 7.5.2011) C – Š (11.3.2011), K (1. – 2.4.2011) SŠ s odb. zaměř. E – Š (10.11.2010), K (3. – 4.12.2010), Ú (24. – 27.1.2011, Pardubice) ZŠ D – Š (7.1.2011), O (2. – 3.2.2011), K (25. – 26.3.2011)
Kontaktní adresa: RNDr. Zuzana Kotková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, tel. 725 139 751, e-mail: janduroz@vscht.cz, www.chemicka-olympiada.cz, www.vscht.cz
A 4) Biologická olympiáda (45. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy SŠ A – Š (do 11.2.2011), K (18.3.2011), Ú (2. – 6.5.2011, ČZU v Praze) B – Š (do 2.2.2011), K (15.4.2011) ZŠ C – Š (do 18.2.2011), O (5.4.2011), K (10.5.2011) D – Š (do 25.2.2011), O (12.4.2011), (K) (5/2011)
Kontaktní adresa: Ing. Helena Božková, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6­-Suchdol, tel. 224  382 018, fax 234 381 816, e-mail: bozkova@rektorat.czu.cz, www.biologickaolympiada.cz, www.czu.cz
A 5) Soutěže v cizích jazycích – 6 jazyků (němčina – N, angličtina – A, francouzština – F, ruština – R, španěl­ština – Š, latina – L); konverzační soutěže s důrazem na ústní projev (s výjimkou latiny – ve všech postu­pových kolech formou písemného testu); vždy ve 2–7 kategoriích dle ročníku, příp. typu školy
N: ZŠ I. A, I. B (RVJ) – Š (do 15.1.2011), O (do 15.2.2011) ZŠ II. A, II. B (RVJ), II.C – Š (do 15.1.2011), O (do 15.2.2011), K (do 15.3.2011), Ú (4/2011, Praha) SŠ III. A, III. B – Š (do 15.1.2011, O (do 15.2.2011, K (do 15.3.2011) Ú (4/2011, Praha)
A: ZŠ I. A, I. B (RVJ) – Š (do 31.1.2011), O (do 28.2.2011) ZŠ II. A, II. B (RVJ); SŠ III – Š (do 31.1.2011), O (do 28.2.2011), K (do 31.3.2011), Ú (5/2011, Praha)
F: ZŠ A1, A2; SŠ B1, B2 – Š (1/2011), K (2/2011), Ú (4/2011, Praha) Š: SŠ I, II – Š (1/2011), K (3/2011), Ú (5/2011, Praha)
R: ZŠ – Š (1/2011), K (3/2011) SŠ I, II – Š (1/2011), K (3/2011), Ú (4/2011, Praha)
L: SŠ A, B – Š (1/2011), zemské kolo (2/2011), Ú (2–3/2011, Praha)
Kontaktní adresa: NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha, Mgr. Markéta Rausová (N, A), tel. 221 850 809, e-mail: marketa.rausova@nidm.cz, Mgr. Barbora Šteflová (F, Š, L), tel. 221 850 807, e-mail: barbora.stefl ova@nidm.cz; www.nidm.cz, Ing. Jana Ševcová, (R), tel. 221 850 812, e-mail: jana.sevcova@nidm.cz, www.nidm.cz
A 6) Olympiáda v českém jazyce (37. ročník) – 2 kategorie dle ročníku školy ZŠ, SŠ – Š (21.11. – 8.12.2010), O (21. – 22.3.2011), K (3. – 4.5.2011), Ú (23. – 29.6.2011)
Kontaktní adresa: PaedDr. Eva Schneiderová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 814, e-mail: eva.schneiderova@nidm.cz, www.nidm.cz A 7) Dějepisná olympiáda (40. ročník) – 1 kategorie dle ročníku školy ZŠ – Š (8. – 29.11.2010), O (1. – 2.2.2011), K (4. – 5.4.2011), Ú (6/2011)
Kontaktní adresa: Mgr. Markéta Rausová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4 , 115 30 Praha 1, tel. 221 850 809, e-mail: marketa.rausova@nidm.cz, www.nidm.cz
A 8) Zeměpisná olympiáda (13. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy ZŠ A (6. ročník), B (7. ročník), C (8.–9. ročník) SŠ D – Š (do 28.2.2011 – vyučující organizují sami), O (9.3.2011), K (7.4.2011), Ú (11. – 12.5.2011, Plzeň)
Kontaktní adresa: PaedDr. Jiří Suda, Katedra geografie Pedagogické fakulty ZČU, Plzeň, Veleslavínova 42, 306 l9 Plzeň, tel. 377 636 572, e-mail: jirisuda@kge.zcu.cz, www.kge.zcu.cz A 9) Středoškolská odborná činnost (33. ročník) – 18 oborů SŠ – Š (2–3/2011), (O) (4/2011), K (do 15.5.2011), Ú (8. – 12.6.2011, Sezimovo Ústí)
Kontaktní adresa: Ing. Miroslava Fatková, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 813, e-mail: mirka.fatkova@nidm.cz, www.soc.cz, www.nidm.cz
A 10) Matematický klokan (17. ročník, mezinárodní soutěž korespondenčního charakteru – 6 kategorií dle ročníku školy (Cvrček – 2.–3. ročník ZŠ, Klokánek – 4.–5. ročník ZŠ, Benjamin – 6.–7. ročník ZŠ, Ka­det – 8.–9. ročník ZŠ, Junior – 1.–2. ročník SŠ, Student – 3.–4. ročník SŠ) ZŠ, SŠ – Š (18.3.2011), O (18.3.2011), K (18.3.2011), ÚK (18.3.2011)
Kontaktní adresa:Mgr. Dita Navrátilová, Katedra matematiky Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel. 585 635 702, e-mail: dita.navratilova@upol.cz, www.matematickyklokan.net
A 11) Astronomická olympiáda (8. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy (pro 6.–7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky G, pro 8.–9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky G, pro 1.–2. ročník SŠ a 3.–4. ročník SŠ ) ZŠ, SŠ – Š (9–12/2010), ÚK (1–3/2011), Ú (5/2011)
Kontaktní adresa: Pavel Suchan, Česká astronomická společnost, Fričova 298, 251 65 Ondřejov, tel. 267 103 040, 737 322 815, e-mail: olympiada@astro.cz, http://olympiada.astro.cz
A 12) Turnaj mladých fyziků (24. ročník, odborný garant Jednota českých matematiků a fyziků) – 1 kategorie (pětičlenná družstva SŠ) SŠ – RK (7. – 8.4.2011 – zpracování písemných řešení), Ú (14.–15.4.2011, Kadaň)
Kontaktní adresa: Doc. RNDr. Ing. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D., Katedra fyziky a informatiky, Pedago­gická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, tel. 493 331 190, fax 495 513 890, e-mail: zdenek.kluiber@email.cz
A 13) Pythagoriáda (34. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy ZŠ a SŠ – pro žáky 5.–8. ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Š (pro 5. ročník 12/2010; pro 6.,7. a 8. ročník 1–2/2011), O (pro 5. ročník 28.1.2011; pro 6.,7. a 8. ročník 24.3.2011), K (pro 6.,7. a 8. ročník 27.4.2011)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 812, e-mail: jana.sevcova@nidm.cz Soutěž organizačně zajišťuji krajské úřady jednotlivých krajů (odbory školství, mládeže a tělovýchovy)

1.1.2. Umělecké soutěže

A 14) Soutěže žáků základních uměleckých škol (43. ročník) – 6 oborů, a) hra na klavír; b) hra na smyčcové nástroje; c) hra na akordeon; d) hra na kytaru; e) skladatelská soutěž; f) výtvarný obor ZUŠ – Š, O, K, Ú a) 14. – 17.4.2011, Praha 8, Taussigova; b) 20. – 22.5.2011, Liberec; c) 5. – 7.5.2011, Havířov; d) 26. – 28.5.2011, Nové Strašecí; e) 9. – 10.6.2011, Hradec nad Moravicí, (uzávěrka pro zaslání prací 30.11.2010); f) 2011, Olomouc.
Kontaktní adresa: odbor 22 MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Mgr. Zdeňka Vyleťalová, tel. 257 193 706, e-mail: zdenka.vyletalova@msmt.cz
A 15) Soutěž konzervatoří ČR (34. ročník) – 4 obory (hra na klavír, hra na akordeon, hra na kytaru, sólový zpěv), vždy tři kategorie (1.–2. ročník studia, 3.–4. ročník studia, 5.–6. ročník studia) konzervatoře a hu­dební gymnázia – Ú (26. – 28.11.2010, Pardubice)
Kontaktní adresa: Mgr. Jaromír Hönig, Konzervatoř Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice, tel. 466 513 503, e-mail: reditelství@konzervatorpardubice.cz
A 16) Náš svět (38. ročník) – soutěž dětského literárního projevu – 3 kategorie dle věku + kategorie kolek­tivů ZŠ – korespondenční soutěž (příspěvky jednotlivců i kolektivů zaslat do 30.3.2011)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 807, e-mail: barbora.stefl ova@nidm.cz, www.nidm.cz A 17) Evropa ve škole (20. ročník) – výtvarná a literární soutěž – 4 kategorie dle věku MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, VŠ, SVČ ... – Š (do 9.2.2011), K (do 31.3.2011), Ú (6/2011, Litoměřice)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Štefl ová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 807, e-mail: barbora.stefl ova@nidm.cz, www.nidm.cz
A 18) Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna 2011 (40. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) – 4 kategorie dle ročníku školy ZŠ, G, ZUŠ, SVČ – Š (27.2.2011), O (28.2. – 27.3.2011), K (28.3. – 1.5.2011), Ú (6/2011, Trutnov, v rámci přehlídky Dětské scéna – viz soutěže B)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
A 19) Hudební festival středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických
(34. ročník) – kategorie: sólový zpěv (klasický, muzikálový), hra na nástroj (klavír, akordeon, de­chové, strunné a bicí nástroje), instrumentální a vokální soubory, přehlídka pěveckých sborů, sborová dílna SPgŠ a VOŠ – Š (do 30.12.2010), Ú (2/2011, Krnov)
A 20) Pedagogická poema (42. ročník) – 3 obory (umělecký přednes prózy, poezie, improvizované vyprávění) SPgŠ, SOŠPg a VOŠ pedagogické – Š (9/2010), Ú (11/2010, Krnov)
Kontaktní adresa u soutěží A 19 a 20: Mgr. Šárka Crháková, Střední pedagogická škola, Jiráskova 1a, 794 01 Krnov, tel. 554 637 465, fax 554 637 466, e-mail: crhakova@spgs.cz, www.spgs-szs.cz

1.1.3. Soutěže pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

A 21) Celostátní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež (16. ročník) ZŠ, PrŠ pro zrakově postižené – atletika, plavání, goalball, showdown, kategorie B1, B2, B3, B4, Ú (6/2011)
Kontaktní adresa: Mgr. Iveta Hendrychová, Základní škola, Havlíčkova 1, 746 01 Opava, tel. 553 622 904 e-mail: ivetahendrychova@seznam.cz, www.zrak.opava.cz
A 22) Celostátní sportovní hry sluchově postiženého žactva (47. ročník) – 4 disciplíny (atletika, plavání, fut­sal, košíková) ZŠ – Ú (6/2011)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Langer, Střední, základní a mateřská škola pro sluchově postižené, Kosmo­nautů 4, Olomouc, tel. 585 567 111, e-mail: sluch@mbox.vol.cz.
A 23) Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže (30. ročník) – 4 disciplíny (atletika – dívky, chlap­ci; volejbal – dívky; malá kopaná – chlapci; stolní tenis – smíšená družstva) SŠ pro sluch. postižené – Ú (4. – 6.5.2011, Olomouc)
Kontaktní adresa: Mgr. Miloš Pártl (předseda organizačního výboru), Střední škola pro sluchově postiže­nou mládež a Odborné učiliště, Gellnerova 1, 637 00 Brno, tel./fax 541 220 464, e-mail: mpartl@volny.cz; Pořadatel: PaedDr. Jaromír Hudek, ředitel, Střední škola B. Dvorského 17, 772 00 Olomouc – Sv. Kope­ček, tel.585 385 350, e-mail: red@sskopecek.cz
A 24) Festival zájmové umělecké činnosti výchovných ústavů a dětských domovů se školou (20. ročník) – 8 kategorií (sólový zpěv, sborový zpěv, recitace, sólový tanec, skupinový tanec, hra na hudební nástroje, hudební soubory, malé jevištní formy, výtvarná prezentace zařízení) výchovné ústavy, dětské domovy se školou – Š, Ú (16. – 17.4.2011, Chrudim)
Kontaktní adresa: PhDr. Lenka Kábelová, Dětský domov se školou Chrudim, Čáslavská ul., 537 16 Chru­dim, tel./fax 469 660782,e-mail:lenka.kabelova@gmail.com; VKV.dds-chrudim.cz
A 25) Přebor dětských výchovných zařízení v minikopané a vybíjené – chlapci (minikopaná), kategorie dívky (vybíjená) dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy – Š, Ú (9/2010, Hamr na Jezeře)
Kontaktní adresa: Mgr. Václav Konopiský (ředitel), Dětský domov se školou, Základní škola a Školní jídel­na, Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře, tel./fax 487 851 808, 776 580 919, e-mail: dvu_hamr@volny.cz, www.volny.cz/dvu_hamr
A 26) Přebor dětských domovů se školou a výchovných ústavů v letním biatlonu (7. ročník) – kategorie chlapci výchovné ústavy, dětské domovy se školou – Š (9/2010), Ú (10/2010)
Kontaktní adresa: Jiří Košař (ředitel), Dětský domov se školou, Základní škola a Školní jídelna, A. Jiráska 617, 543 01 Vrchlabí, tel. 499 421 173, fax 499 421 483, e-mail: dds.vrchlabi@tiscali.cz
A 27) Sportovní hry dětí z dětských domovů (20. ročník) – kategorie: atletika (dívky a chlapci 13–14 let), malá kopaná (chlapci do 16 let), odbíjená (dívky do 16 let) dětské domovy, dětské domovy se školou – Ú (3. – 5.6.2011, Příbram)
Kontaktní adresa: Mgr. Olga Vernerová, Dětský domov a Školní jídelna, 262 33 Solenice 42, P.O.BOX 4, tel./fax 318 694 322, e-mail: dd-solenice@volny.cz, www,dd-solenice.cz
A 28) Nejmilejší koncert (20. ročník) – přehlídka zájmové umělecké činnosti dětských domovů a dětských domovů se školou – 5 kategorií (sólový a sborový zpěv, sólový a skupinový tanec, hra na hudební nástroj, hudební soubory, recitace) dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy – R (3–5/2011), Ú (5/2011, Uherské Hra­diště)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivana Lacková, Dětský domov Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 313, tel. 572 552 345, e-mail: detdomuh@uhedu.cz, www.dduh.er.cz
A 29) Zimní olympiáda dětských domovů se školou, výchovných ústavů a dětských domovů se školou
(38. ročník) – 6 kategorií dle věku žáků (starší žáci a žákyně, mladší dorostenci a dorostenky, starší doros­tenci a dorostenky) dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy – Ú (21. – 24.2.2011, Tesák-Hostýnské vrchy)
Kontaktní adresa: Vojtěch Zicháček, Dětský domov se školou, Havlíčkova 547, 768 61 Bystřice pod Hos­týnem, tel. 573 380 393, e-mail: dvubph@volny.cz
A 30) Letní olympiáda výchovných ústavů a dětských domovů se školou (38. ročník) – kategorie starší žáky­ně, dorostenky výchovné ústavy, dětské domovy se školou – Š, Ú (24. – 27.5.2011, Šumperk)
Kontaktní adresa:Mgr. Jiří Klaška, Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola Šumperk, Vyhlídka l, 787 01 Šumperk, tel. 602 521 109, e-mail: dds@dds-spk.cz
A 31) Letní olympiáda výchovných ústavů se školou (29. ročník) – kategorie chlapci (disciplíny: lehká atleti­ka, míčové hry, stolní tenis, plavání a biatlon) výchovné ústavy – Š, Ú (6. – 10.6.2011, Moravský Krumlov)
Kontaktní adresa: Mgr. Jan Košíček, Výchovný ústav, dětský domov se školou, Základní škola, Střední škola a Školní jídelna, Nádražní 698, 672 01 Moravský Krumlov, tel. 515 322 423, e-mail: kosicekjan@seznam.cz, www.vuddmoravskykrumlov.cz
A 32) Letní olympiáda dětských výchovných ústavů a dětských domovů se školou (38. ročník) – kategorie chlapci (disciplíny: lehká atletika, volejbal, nohejbal, minikopaná, biatlon, plavání, stolní tenis) výchovné ústavy, dětské domovy se školou – Š, Ú (22. – 26.5.2011, Nový Jičín)
Kontaktní adresa: Bc. Petr Macíček, Výchovný ústav, Divadelní 12, 741 01 Nový Jičín, tel./fax 556 764 933, e-mail: macicek.petr@centrum.cz, www.vunj.edunet.cz
A 33) Soběslavská růže (17. ročník) – soutěž odborných učilišť a praktických škol ve vázání a aranžování kvě­tin – 2 kategorie (jednotlivci a tříčlenná družstva) OU, PrŠ – Š, Ú (11. – 12.11.2010, Soběslav)
Kontaktní adresa: Ing. Helena Prejzová, Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola, Wilsonova 405, 392 01 Soběslav, tel. 381 521 224, fax 381 521 556, e-mail: sekretariat@ousobeslav.cz, www.ousobeslav.cz
 A 34) Atletický čtyřboj žáků základních škol praktických a speciálních (45. ročník) – soutěž žáků ZŠ prak­tických a ZŠ speciálních – 2 kategorie – dívky, chlapci 13–15 let (jednotlivci, družstva) ZŠP a ZŠS – Š (do 10.5.2011), O (do 15.5.2011), K (do 30.5.2011), Ú (po 15.6.2011, Tachov)
Kontaktní adresa garanta soutěže: Mgr. Lenka Hovězáková, ZŠ a MŠ, Petra Jílemnického 1995, 347 01 Tachov, tel. 374 630 231, fax 374 725 312, e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz

1.1.4. Ostatní soutěže

A 35) Daniel (8. ročník) – literární a historická soutěž na téma holocaust a jeho reflexe, rasové problémy v sou­časné ČR a problém soužití různých etnik v ČR – 2 kategorie dle věku (do a nad 15 let) ZŠ, SŠ – ÚK (uzávěrka 27.1.2011, u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a prevence zločinů proti lidskosti, vyhlášení výsledků 2–3/2011)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Šteflová, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 807, e-mail: barbora.stefl ova@nidm.cz, www.nidm.cz
A 36) Mistrovství ČR v grafi ckých předmětech (19. ročník) – 5 disciplín (psaní textu na klávesnici, korektura textu, wordprocessing, těsnopis – grafický i strojový záznam mluveného slova, stenotypistika) SŠ – Š (2/2011), K (3/2011), Ú (4/2011, Chotěboř)
Kontaktní adresa: Mgr. Renáta Drábová (vedoucí Státního těsnopisného ústavu), Národní ústav odborné­ho vzdělávání, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, tel. 274 022 361, fax 274 863 380, e-mail: renata.drabova@nuov.cz, nuov@nuov.cz, www.nuov.cz
A 37) Finanční gramotnost (2. ročník) – soutěž ZŠ a SŠ v teoretických a praktických znalostech v oblasti finanční gramotnosti;  2 kategorie dle ročníku školy ZŠ, SŠ – Š (10.1. – 10.2.2011), O (21.2. – 18.3. 2011), K (4.4. – 18.4.2011), Ú (3.5. – 4.5.2011, Praha);
Kontaktní adresa: Lucie Štolbová, Ing. Petra Hermanová, Finanční gramotnost, o.p.s., Vyšehrad­ská 320/49 128 00 Praha 2, tel./fax 221979214, e-mail: info@fi nancnigramotnost.eu, ZSinfo@fi nancnigramotnost.eu, SSinfo@fi nancnigramotnost.eu, www.financnigramotnost.eu, www.fgsoutez.cz
A 38) Soutěž v programování (25. ročník) – 2 kategorie dle věku, v rámci těchto kategorií je vyhlášena subka­tegorie používání aplikačního softwaru ZŠ, SŠ – O (3/2011), K (14. – 16.4.2011), Ú (6/2011, Janské Lázně)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Ševcová, NIDM MŠMT Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 221 850 812, e-mail: jana.sevcova@nidm.cz, www.nidm.cz, www.stv.cz

1.2. Soutěže typu B

1.2.1. Předmětové soutěže

B 1) Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU (19. ročník, Jednota českých matematiků a fyziků) – 7 kategorií dle ročníku a typu školy (3 kategorie pro SOU a 4 kategorie pro SOŠ) SOŠ, SOU – Ú (v 22 soutěžních střediscích, 3/2011)
Kontaktní adresa: Mgr. Aleš Kubíček, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 755 555, fax 571 755 501, e-mail: akubicek@oavm.cz, www.oavm.cz B 2) Náboj – matematická soutěž určená pro pětičlenná družstva SŠ (7. ročník), 2 kategorie dle ročníku Ú (8.4.2011, Praha, Opava)
Kontaktní adresa: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Sokolovská 83, 180 00 Praha 8, tel. 221 913 274, e-mail: josef.stepan@mff.cuni.cz, http: //mks.mff.cuni.cz/naboj/
B 3) Přírodovědný klokan (5. ročník, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc) – 2 kategorie (Kadet – 8.–9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých G, Junior – 1.–2. ročník SŠ) ZŠ, SŠ – Š, O, K, ÚK (20.10.2010)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Hátle, Katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palacké­ho v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel. 585 634 651, e-mail: prirodovednyklokan@email.cz
B 4) Soutěž první pomoci (15. ročník) – soutěž s mezinárodní účastí – 2 kategorie střední zdravotnické školy, vyšší zdravotnické školy – Š, ÚM (2. – 3.5.2011, Brno)
Kontaktní adresa: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Střední zdravotnická škola, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, tel/fax 541 247 112, e-mail: jkelnarova@szs-jaselska.cz, www.szs-jaselska.cz B 5) Braillský klíč (15. ročník) – 3 kategorie dle ročníku a typu školy ZŠ, PrŠ pro zrakově postižené – Š (10/2010), Ú (11/2010, Praha)
Kontaktní adresa: Mgr. Jan Hájek, Škola Jaroslava Ježka, MŠ, ZŠ, PŠ a ZUŠ pro zrakově postižené, Lore­tánská 19 a 17, 118 00 Praha 1, tel. 220 515 264
B 6) Němčina pro bystré hlavy (1. ročník) soutěž je určena pro středoškoláky (1.–3. ročník), kteří se již 1–2 roky učí německy, odevzdají česky psaný soutěžní badatelský projekt z oblasti techniky a přírodních věd – 1 kategorie SŠ – základní kolo (1.10.2010 – 31.3.2011), Ú (5/2011, Praha). Deset nejlepších soutěžících se v červenci 2011 zúčastní mezinárodního setkání mladých vědců v Německu.
Kontaktní adresa: Mgr. Štěpánka Laňová, Goethe-Institut Prag., Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1, tel. 221 962 286, e-mail: lanova@prag.goethe.org., www.goethe.de/praha

1.2.2. Umělecké soutěže

B 7) Virtuosi per musica di pianoforte (43. ročník, statutární město Ústí nad Labem) – mezinárodní klavírní soutěž do 16 let – 3 věkové kategorie (do 11, 13 a 16 let) ZUŠ, konzervatoře – ÚM (11/2010, Ústí n. L.)
Kontaktní adresa: Karla Herajnová (ředitelka), Základní umělecká škola Evy Randové, W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem, tel. 475 211 914, fax 475 200 841, e-mail: vedeni@zuserandove.cz, www.zuserandove.cz, www.virtuosi-ipc.com
B 8) Pěvecká soutěž A. Dvořáka (45. ročník, Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s.) – me­zinárodní interpretační soutěž mladých pěvců – kategorie JUNIOR ZUŠ, konzervatoře, vysoké umělecké školy – ÚM (5. – 12.11.2010, Karlovy Vary)
Kontaktní adresa: Alois Ježek (ředitel), Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka, o.p.s., Šmeralo­va 40, 360 05 Karlovy Vary, tel. 602 416 183, e-mail: mpcad@atlas.cz, www.mpcad.cz
B 9) Kocianova houslová soutěž (53. ročník, Klubcentrum) – mezinárodní houslová soutěž mladých interpre­tů – 4 kategorie dle věku (do 10, 12, 14 a 16 let) ZUŠ, konzervatoře – ÚM (4. – 7.5.2011, Ústí n. O.)
Kontaktní adresa: Mgr. Eva Zelinková, Klubcentrum, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 465 523 975, 465 521 047, e-mail: info@klubcentrum.cz; PaedDr. Jiří Tomášek, Základní umělecká škola
J. Kociana, Smetanova 72, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 465 569 550, e-mail: info@zusuo.cz, www.khs.cz
B 10) Mladý módní tvůrce ČR 2010 (22. ročník, Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR) – soutěž žáků SOU, OU a U textilních a oděvních oborů – 3 sekce (společenské oděvy, sportovní oděvy a prádlo, klasická mla­dá móda, volná mladá tvorba, Tonak, oděvní doplňky, Safari, Eko-oděv) – soutěž pro kadeřníky, soutěž pro kosmetičky SOU, SOŠ, OU a U – Ú (11/2010, Jihlava)
Kontaktní adresa: Bc. Jarmila Vondrušková, Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR, Karoliny Světlé 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 587 449, e-mail: vondruskova@ssos-ji.cz
B 11) Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2011 (39. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá Památník Lidice) – děti a mládež ve věku 4–16 let MŠ, ZŠ, G, ZUŠ, SVČ … – ÚK (uzávěrka prací 15.3.2011, výstava 5–10/2011, Lidice)
Kontaktní adresa: Mgr. Ivona Kasalická, Památník Lidice, 273 54 Lidice, tel. 312 253 702, tel./fax 312 253 063, e-mail: kasalicka@lidice-memorial.cz, www.mdvv-lidice.cz
B 12) Celostátní přehlídka dětského divadla – Dětská scéna 2011 (40. ročník, z pověření Ministerstva kultu­ry pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) – postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitač­ních souborů ZŠ, G, ZUŠ, SVČ … – O (21.2. – 30.3.2011), K (21.3. – 25.4.2011), Ú (6/2011, Trutnov)
Kontaktní adresa: Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 13) Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance (28. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) – postupová přehlídka dětských skupin scénického tance ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ … – K (3–4/2011), Ú (5/2011, Kutná Hora)
Kontaktní adresa: Mgr. Jiří Lössl, NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 14) Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů (3. ročník, z pověření Ministerstva kultury po­řádá NIPOS, útvar ARTAMA) – 2 kategorie dle typu školy SŠ, ZUŠ, SVČ … – K (1.3. – 25.4.2011), Ú (11/2011, Praha)
Kontaktní adresa: Mgr. Barbora Novotná, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 975, e-mail: bnovotna@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 15) Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů (21. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) –2 kategorie dle typu školy ZŠ, G, ZUŠ, SVČ … – K (3–4/2011), Ú (5/2011, Uničov)
Kontaktní adresa: Miloslava Fousková, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 966, e-mail: fouskova@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 16) Celostátní festival poezie Wolkrův Prostějov (54. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NI­POS, útvar ARTAMA) – 3 kategorie dle věku (15–17, 17–20, nad 20 let) a kategorie soubory (nad 15 let) SŠ – O (do 28.2.2011), K (1. – 31.3.2011), Ú (6/2011, Prostějov)
Kontaktní adresa: Daniel Razím, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 970, e-mail: razin@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 17) Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů – Mladá scéna 2011 (8. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) SŠ, ZUŠ, SVČ… – K (25.2. – 12.4.2011), Ú (8. – 12.6.2011, Ústí nad Orlicí)
Kontaktní adresa: Lenka Novotná, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 974, 604 433 485, e-mail: novotna@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 18) Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů (22. ročník, z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA) – postupová přehlídka dětských folklorních souborů ZŠ, ZUŠ, SVČ … O (2 – 3/2011), K (3-4/2011), Ú (6/2011)
Kontaktní adresa: Mgr. Kateřina Černíčková, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Pra­ha 2, tel 221 507 965, e-mail: cernickova@nipos-mk.cz, www.artama.cz
B 19) „A 2011“ (17. ročník) – přehlídka absolventských prací žáků středních uměleckých škol z oborů design obalové techniky, keramik a sklář, grafik, šperkař, textilní řemesla, nábytkář a výroba hudebních nástrojů, kameník-sochař střední umělecké školy – ÚK (uzávěrka prací 30.4.2011, výstava 6–9/2011, Zámecká galerie města Kladna)
Kontaktní adresa: Lenka Cibochová, Statutární město Kladno, Náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno, tel./fax 312 604 537, 312 687 730, e-mail: lenka.cibochova@mestokladno.cz, www.mestokladno.cz
B 20) Alšova země (44. ročník, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha) – soutěž ve výtvarném proje­vu – 5 kategorií dle věku od 4 do 18 let (4–6, 7–9, 10–12, 13–15, 16–18) MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ … – ÚK (uzávěrka prací 25.11.2010)
Kontaktní adresa: PhDr. Jana Skarlantová, Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, tel. 222 900 292, e-mail: jana.skarlantova@pedf.cuni.cz
B 21) Komenský a my (9. ročník, Unie Comenius a ZŠ J. A. Komenského, Brandýs n. Orlicí) – literárně his­torická a výtvarná soutěž na téma „Život, dílo a myšlenkový odkaz J. A. Komenského současnosti, posi­lování vědomí hodnot české kultury v evropském kontextu“ pro žáky ZŠ, SŠ a ZUŠ – 3 kategorie (část soutěže proběhne korespondenční formou – škola zašle 5 nejlepších prací v každé kategorii do 31.1.2011 na kontaktní adresu) ZŠ, ZUŠ A (1.–5. ročník ZŠ a ZUŠ do 11 let), – výtvarné práce – Š (11/2010–1/2011,) ÚK (3/2011) ZŠ a ZUŠ B (6.–9. roč. do 15 let) literárně historická soutěž – Š(11/2010–1/2011), Ú (3/2011, Brandýs
n. O.) SŠ C (1.–4. ročník) – odborná literární práce (esej) – Š (11/2010–1/2011), ÚK (3/2011)
Kontaktní adresa: Mgr. Miloslav Dušek (ředitel), Základní škola J. A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí, tel./fax 465 544 218, tel. 603 889 433, e-mail: zsbrandys@ttnet.cz, web.ttnet.cz/zsbrandys
B 22) EUSTORY 2011 (5. ročník) – soutěž pro studenty středních škol na téma moderních dějin. Úkolem sou-těžících je vytvořit práci na stanovené téma (individuálně nebo ve spolupráci s dalšími studenty) SŠ – (6/2010 vyhlášení celostátní téma), (9/2010 zahájení badatelské práce), Ú (5/2011, slavnostní vyhlá­šení vítězů)
Kontaktní adresa: Oldřich Tůma, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, tel. 257 531 121, e-mail: tuma@usd.cas.cz, www.usd.cas.cz B 23) TGM – život, dílo a odkaz pro současnost (4. ročník) – 2 kategorie (5.-9. ročník ZŠ, 1.–4. ročník SŠ) ZŠ, SŠ – ÚK (2/2011)
Kontaktní adresa: PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c., 224 211 021, MUDr. Lidmila Ripová, místopředsedkyně Masarykova demokratického hnutí, Na Příkopě 10, 110 00 Praha 1, tel. 605 172 042, e-mail: masdem@seznam.cz, www.masarykovohnuti.cz
B 24) Video pohlednice z mého města (10. ročník) – přihlášky a soutěžní snímky zasílat do celostátního kola do 31.3.2011 (4 kategorií pro jednotlivce a kolektivy dle ročníku školy: 4.–5. ročník ZŠ, 6.–7. ročník ZŠ, 8.–9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých G a 5.–6. ročníků víceletých G) ZŠ – ÚK (uzávěrka prací 31.3.2011)
Kontaktní adresa: Mgr. Norbert Tlustý, Základní škola – Anglický klub, Mládí 135, 155 00 Praha 5, tel. 235 515 464, e-mail: videopohlednice@centrum.cz, www.dis.cz/videopohlednice
B 25) Písňová soutěž B. Martinů (9. ročník) – 3 kategorie dle věku (sólový zpěv) ZUŠ, střední umělecké školy – přihlášky do 31.5.2011, Ú (14. – 16.10.2011, Praha)
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Mrázek, Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 400/9, 130 00 Praha 3, tel./fax 221 434 711, 221 434 794, e-mail: mrazek@mkm-mrazek.cz, www.volny.cz/pisnova-soutez
B 26) Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (18. ročník) – 1 kategorie ve 3 obo­rech (hudební, dramatický a taneční) církevní SŠ – Ú (22. – 24.3.2011, Odry)
Kontaktní adresa: Mgr. Ludmila Ondrová, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, 1. máje 249/37, 742 35 Odry, tel./fax 556 730 129, e-mail: info@cssodry.cz, ludmila.ondrova@cssodry.cz, www.cssodry.cz
B 27) Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba – výtvarná soutěž (1. ročník) – 6 kategorií MŠ, ZŠ, ZUŠ, SOŠ, VOŠ
Ú kolo (2. 3. 2011, Praha)
Kontaktní adresa: Jindřiška Kudrlová, ZUŠ O. Ševčíka Písek, Fráni Šrámka 131, 397 01 Písek, tel.:382 214 875, fax 382 211 865, email: zuspisek.cz

1.2.3. Sportovní soutěže

B 28) Basketbal – 2 kategorie dle věku (III., VI.A), dívky a chlapci,
III. – ZŠ – O (do 3/2011), K (4/2011), Ú (5/2011)
VI.A – ZŠ/SŠ – O (do 10/2010), K (do 1. pol 11/2010), kvalifikace (do 2. pol. 11/2010), Ú (12/2010) B 29) Plavání – 1 kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci SŠ – O (do 11/2010), K (do 12/2010), Ú (1/2011)
B 30) Fotbal – 1 kategorie dle věku (VI.A), chlapci ZŠ/SŠ – O (do 9/2010), K (do 1. pol. 10/2010), kvalifikace (do 2. pol. 10/2010), Ú (1. pol. 11/2010)
B 31) Volejbal – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci ZŠ – O (do 3/2011), K (do 1. pol. 5/2011), kvalifikace (do 2. pol. 5/2011), Ú (6/2011) B 32) Stolní tenis – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci ZŠ – O (do 10/2010), K (1. pol. 11/2010), Ú (2. pol. 11/2010)
B 33) Pohár rozhlasu v atletice s Českou spořitelnou (43. ročník, Český atletický svaz, Český rozhlas, Česká spořitelna, Asociace školních sportovních klubů ČR) – 2 kategorie dle věku (III., IV.), dívky a chlapci ZŠ – O (do 17. 5. 2011), K (do 24. 5. 2011), Ú (6/2011)
B 34) CORNY – Středoškolský atletický pohár (29. ročník, CORNY, Český atletický svaz, Asociace školních sportovních klubů ČR) – 1 kategorie dle věku (V.), dívky a chlapci SŠ – O (24.9.2010), K (1.10.2010), Ú (10/2010)
B 35) Florbal (Orion, Česká florbalová unie, Asociace školních sportovních klubů ČR) – 3 kategorie dle věku (III., IV., VI. B), dívky a chlapci III., VI. (Orion Florbal Cup) – ZŠ – O (do 14.1.2011), K (do konce 1/2011), kvalifikace (do 11.2.2011), Ú (2/2011)
VI. B – ZŠ, SŠ – O (do 14.1.2011), K (do konce 1/2011), kvalifikace (do 16.2.2011), Ú (do konce 2011) B 36) Přespolní běh (Asociace školních sportovních klubů ČR) – 1 kategorie dle věku (IV.), chlapci a dívky ZŠ, SŠ – O (9/2010), K (do 1. pol. 10/2010), Ú (do konce 10/2010) B 37) Atletický čtyřboj (Asociace školních sportovních klubů ČR) – 1 kategorie dle věku (IV.), dívky a chlapci ZŠ – O (1.pol. 5/2011), K (27.5.2011), Ú (6/2011)
B 38) Minifotbal – McDonald’s Cup (14. ročník, Českomoravský fotbalový svaz, Asociace školních sportov­ních klubů ČR, McDonald’s ČR) – 2 kategorie dle věku (I. a II.), smíšená družstva ZŠ – okrsek (do 3/2011), O (do 20.5.2011), K (do 3.6.2011), Ú (6/2011)
B 39) Vybíjená – Preventan Cup (4. ročník, Asociace školních sportovních klubů ČR, SVUS Pharma Hradec Králové) – 1 kategorie dle věku (II.), A – otevřená, B – dívky ZŠ – okrsek (do 12/2010), O (do 4/2011), K (do 27.5.2011), Ú (6/2011)
Kontaktní adresa u soutěží B 28 až 39: Mgr. Ondřej Diviš, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: divis@assk.cz, www.assk.cz
B 40) Dopravní soutěž mladých cyklistů (32. ročník) – 2 kategorie dle ročníku školy ZŠ – Š (10/2010 – 4/2011), oblastní (5/2011), K (5–6/2011), Ú (6/2011, Třeboň)
Kontaktní adresa: Ing. Blanka Sunkovská, Ministerstvo dopravy – BESIP, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, tel. 225 131 065, fax 225 131 055, e-mail: blanka.sunkovska@mdcr.cz, www.mdcr.cz

1.2.4. Ostatní soutěže
 
B 41) České hlavičky (5. ročník, Česká hlava, s.r.o.) – nejlepší práce v oblasti technických, přírodovědných a ekonomických věd (kategorie pro žáky ZŠ a středoškolské studenty: Cena Merkur, Cena Futura, Cena Ingenium, Cena Genus; kategorie do 15 let: Cena Abraxan) ZŠ, SŠ – přihlášky do 30.6.2011, Ú (10/2011, Brno)
Kontaktní adresa: Ing. Iva Sladká, Česká hlava, s.r.o. Vinohradská 100, 130 00 Praha 3, tel. 267 312 405, fax 267 312 348, e-mail: sladka@ceskahlava.cz
B 42) Zelená stezka – Zlatý list (39. ročník, Sdružení Mladých ochránců přírody) – soutěž dětských kolektivů ve znalostech přírody a základů ekologie – 2 kategorie dle ročníku (do 6. ročníku ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ) ZŠ – Š (1.1. – 1.4.2011), K (1.4. – 20.5.2011), Ú (6/2011 Zátoň u Horní Vltavice)
Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, poštovní přihrádka 447, 111 21 Praha 1, tel. 224 912 466, fax 224 921 765, e-mail: mk@smop.cz, www.smop.cz
B 43) Ekologická olympiáda (16. ročník, Sdružení Mladých ochránců přírody) – 1 kategorie dle ročníku školy (tříčlenná družstva). Soutěž v základních přírodovědných disciplinách aplikovaných na praktické užití při řešení problémů tuzemského životního prostředí SŠ – K (do 25.4.2011), Ú (5/2011)
Kontaktní adresa: Jana Stibralová, Sdružení Mladých ochránců přírody, pošt. přihrádka 447, 111 21 Praha 1, tel. 224 912 466, fax 224 921 765, e-mail: js@smop.cz, www.smop.cz
B 44) SAPERE – vědět jak žít (1. ročník) – soutěž v teoretických a praktických znalostech v oblasti zdravé výživy, 2 kategorie dle ročníku školy, ZŠ, SŠ – Š (15.11. – 15.12.2010), O (17.1.– 15.2.2011), K (15.3. – 15.4.2011), ÚM (17. – 18.5.2011, Praha)
Kontaktní adresa: Lucie Štolbová, Ing. Petra Hermanová, COFET, a.s., Vyšehradská 320/49, 128 00 Pra­ha 2, tel/fax 221 979 214, e-mail: info@saperesoutez.cz, ZSinfo@saperesoutez.cz, SSinfo@saperesoutez.cz, www.saperesoutez.cz
B 45) RUBIKON (3. ročník) – preventivní vzdělávací soutěž pro žáky a studenty ve věku 12 – 16 let. Formou moderní zábavné soutěže posiluje právní povědomí žáků, prožitkovou výukou upozorňuje na rizika sázení mladistvých a rozvíjí jejich kompetenci k zodpovědnému rozhodování ZŠ, SŠ – Š (1–3/2011), O (4/2011), K (5/2011), Ú (6/2011, Praha – Senát ČR)
Kontaktní adresa: Mgr. Petr Vinš, Aisis o.s., Gorkého 499, 272 01 Kladno, tel. 312 245 818, 604 103 343, e-mail: petr.vins@aisis.cz, www.aisis.cz, www.projektrubikon.cz
B 46) Zelené podnikání (1. ročník) celostátní soutěž, která vede soutěžící k pochopení, jak investovat a pod­nikat v souladu s přírodou, kde najít investice nutné k zelenému podnikání – 2 kategorie dle ročníku školy (tříčlenné skupiny) ZŠ – Š (7.10.2010), K (14.12.2010), Ú (14.2.2011, Praha)
Kontaktní adresa: Mgr. Miroslav Háša, Asociace pedagogů základního školství ČR o.s., Kubánské nám. 11, 101 00 Praha 10, tel. 603 849 838, e-mail: hasa@vcele.eu, www.vcele.eu
B 47) Lipová ratolest – soutěž mladých zahradníků (4. ročník) – 1 kategorie Soutěž žáků středních zahradnických škol a odborných zahradnických učilišť oborů: zahradnictví, ekolo­gie a ochrana krajiny, zahradník, zahradnická výroba SŠ, OU – Ú (5/2011)
Kontaktní adresa: Ing. Jana Šimečková, Svaz zakládání a údržby zeleně, Křídlovická 68, 603 00 Brno, tel/ fax 542 210 435, mobil 777 581 544, e-mail: info@szuz.cz, www.szuz.cz
B 48) Učeň instalatér 2011- Mistrovství ČR (14. ročník, Cech topenářů a instalatérů ČR) – soutěž žáků 3. roč­níků SOU v oboru instalatér-jednotlivců i družstev SOU – Š (4.1. – 18.2.2011), K (21.2. – 25.3.2011), Ú (13. – 15.4.2011 v rámci stavebního veletrhu v Brně, SHK 2010)
Kontaktní adresa: Ing. Andrzej Bartoš (ředitel), Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g, 639 00 Brno, tel. 543 424 512, fax 543 424 555, e-mail: sou@jilova.cz, www.jilova.cz
B 49) Celostátní soutěž zručnosti – obor krejčí (3. ročník) – soutěž žáků středních odborných učilišť v učeb­ním oboru krejčí se zaměřením na dámské oděvy) SOU – K (1–2/2011), Ú (29.3.2011, Podbořany)
Kontaktní adresa: Růžena Hynková, SOŠ a SOU Podbořany, odloučené pracoviště Žatec, Tyršova 281, 438 01 Žatec, tel. 415 710 111, e-mail: ruzena.hynkova@atlas.cz
B 50) Harmonie – mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček (9.ročník, Asociace středních škol oborů Kadeřník, Kosmetička, Střední škola obchodu, služeb a podnikání České Budějovice) – 3 obory (kadeřnice dámská, kadeřnice pánská, kosmetička) SOU, SŠ – Ú (29.9.2010, České Budějovice jako doprovodný program při výstavě Vzdělání a řemeslo)
Kontaktní adresa: Ing. Zdeňka Zaimlová, Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/a, 370 04 České Budějovice, tel. 387 331 963, 607 986 303, e-mail: zaiml.zdenka@centrum.cz, www.ssvos.cz
B 51) Soutěž dovednosti mladých grafi ků (5. ročník) Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Společen­stvo českých grafiků, Tiskárny Havlíčkův Brod) – dvoučlenné soutěžící kolektivy, kategorie A, katego­rie B SŠ – Ú (5/2011, Brno) Soutěže se mohou zúčastnit žáci středních škol, kteří v době konání soutěže navštěvují tříletý nebo čtyř­letý obor vzdělání skupiny 34, ve kterém je vyučován předmět odborný výcvik.
Kontaktní adresa: Ing. Jarmila Šustrová, Integrovaná střední škola polygrafická, Šmahova 110, 627 00 Brno, tel./fax 517 810 120, e-mail: sekretariat@isspolygr.cz
B 52) Poštovní a fi nanční služby (1. ročník) celostátní soutěž odborných dovedností studentů poštovních a fi ­nančních oborů. Soutěž je určena studentům 3. ročníků oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou poštovních a logistických škol. SŠ s odborným zaměřením – Ú (29. – 30.3.2011)
Kontaktní adresa: PaedDr. Vladimír Šimíček, Ing. Olga Procházková, Střední škola informatiky a spojů, Ćichnova 23, 624 00 Brno, tel. 541 123 246, e-mail: Info@sosinformatikybrno.cz, www.sosinformatikybrno.cz
B 53) ENERSOL 2011 (7. ročník) – studentská soutěž na téma obnovitelných zdrojů energie („Jak žáci a stu­denti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie, úspory energií a snižování emisí v dopravě ve svém okolí“) – 3 kategorie SŠ, VOŠ – Š (do 31.1.2011), K (2–3/2011), ÚM (4/2011)
Kontaktní adresa: Ing. Jiří Herodes, Riegrovo nám. 154, Vzdělávací agentura Kroměříž, s.r.o., 767 01 Kroměříž, tel. 573 330 328, 604 826 425, e-mail: j.herodes@tiscali.cz, www.pask.cz, www.iqindustry.cz
B 54) FIRST Lego League (6. ročník, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy – Stanice techniků za partnerství Gymnázium Jeseník, SVČ Duha Jeseník, Asociace malých debrujárů ČR, Národní institut dětí a mládeže MŠMT) – soutěž v robotice pro 5–10 členné kolektivy dětí ve věku 10 až 16 let ZŠ, SŠ, SVČ, NNO … – Ú (5.11.2010, Praha)
Kontaktní adresa: PaedDr. Jiří Vašák, DDM hl. m. Prahy – Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6, tel. 777 706 588, 224 310 240, e-mail: vasak@ddmpraha.cz, www.ddmpraha.cz,hand-on-tech­nology.de/fi rstlegoleague, www.fi rstlegoleague.org, www.debrujar.cz
B 55) Evropské srdce – soutěž s tematikou přírodních věd a techniky pro tříčlenné týmy. Soutěž nemá katego­rie, je určena pro mládež ve věku 12 – 16 let. Do soutěže se mohou hlásit tříčlenné týmy ze škol a škol­ských zařízení. Základní kola (1. – 31.3.2011), Ú (6/2011)
Kontaktní adresa: Mgr. Jan Vodička, NIDM MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 115 30 Praha 1, tel. 728 213 180, e-mail: jan.vodicka@nidm.cz, www.evropskesrdce.cz
B 56) Gastronomická soutěž AHOL CUP 2011 (13. ročník) – 4 obory (barman – jednotlivec, barman – druž­stvo, kuchař – jednotlivec, kuchař – družstvo) SŠ – R Čechy (22.1.2011, Plzeň), R Morava (26.1.2011, Ostrava), Ú (23.2.2011, Ostrava)
Kontaktní adresa: Mgr. Karin Trinčková, AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel. 597 578 858, fax 596 614 395, e-mail: aholss@ahol.cz, www.ahol.cz/cmsaktuality-c256
B 57) GASTRO JUNIOR – NOWACO CUP – Mistrovství ČR (17. ročník) soutěž vyhlašuje a odborně garan­tuje Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace číšníků – gastronomická soutěž, SOU, OU – regionální kolo – (9/2010, Pardubice, Chrudim), 2. regionální kolo SŠSS (10/2010, Ostrava­Hrabůvka), Ú(3/2011, Brno v rámci mezinárodních veletrhů s gastronomickým zaměřením jako dopro­vodný program)
Kontaktní adresa: Ing. Zuzana Albrechtová, manažer Asociace kuchařů a cukrářů ČR, U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10, tel. 776 657 217, e-mail: sekretariat@akc.cz
B 58) Malíř, natěrač-juniorský talent (7. ročník, Odborné učiliště a Praktická škola, Brno) – odborná soutěž v oboru malířských, lakýrnických a natěračských prací pro žáky 3. ročníků SOU, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami OU – Š (do 27.2.2011), Ú (4/2011, Brno)
Kontaktní adresa: Jiří Huňař, Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 44, 617 00 Brno, tel. 736 639 875, tel./fax 545 128 711, 545 233 110, e-mail: hunar@oupslomena.cz, www.oupslomena.cz
B 59) Soutěž žáků stavebních oborů (15. ročník) – 6 oborů (zedník, truhlář, montér suchých staveb, kameník, kamenosochař, obkladač) SOU, OU, U, SOŠ, SPŠ, ISŠ – K (10/2010, Ostrava; 2/2011, Lysá nad Labem; 3/2011, Hradec Králo­vé, 4/2011, Litoměřice; 6/2011, Karlovy Vary), Ú (9/2011, Praha, výstaviště Letňany)
Kontaktní adresa: David Surmaj, ABF, a.s. Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel. 222 891 143, fax 222 891 197, e- mail: surmaj@abf.cz, www.suso.cz
B 60) České ručičky – (3. ročník, Jihomoravský kraj) – ocenění odborných dovedností žáků 20 vybraných učňovských oborů. SOŠ, SOU, OU – Ú (6/2011, Brno)
B 61) Pokrývač – Mistrovství ČR (14. ročník) SOŠ, SOU, OU – Š (12/2010), K (1/2011), Ú (4/2011, Brno) B 62) Tesař – Mistrovství ČR (9. ročník) SOŠ, SOU, OU – Š (12/2010), K (1/2011), Ú (4/2011, Brno) B 63) Klempíř – Mistrovství ČR (5. ročník) SOŠ, SOU, OU – Š (12/2010), K (1/2011), Ú (4/2011, Brno)
Kontaktní adresa u soutěží B 60 – 63: Ing. Josef Hypr, ředitel Střední odborné školy a Středního odborné­ho učiliště stavebního, Pražská 38b, 642 00 Brno, tel. 547 120 711, fax 547 217 100, e-mail: hypr@soubosonohy.cz
B 64) Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (3. ročník) – 1 kategorie – družstva žáků
3. ročníků SOŠ, SOU – Ú (4-5/2011 Sušice)
Kontaktní adresa: Stanislav Rosenzweig, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U kapličky 761/II, 342 01 Sušice, tel. 376 526 603, e-mail: rosenzweig@sossusice.cz, www.sossusice.cz B 65) Machři roku (3. ročník) – soutěž žáků SOU, 4 kategorie (malíř-natěrač, lesník, truhlář, instalatér) SOŠ, SOU, OU – Ú (6/2011, Ostrava)
Kontaktní adresa: Stanislav Štěpánek, PhDr. Václav Marek, Česká hlava s.r.o, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3, e-mail : marek@ceskahlava.cz, B 66) AR JUNIOR 2011 (11. ročník) – obor aranžér, 2 kategorie SOŠ, SOU, OU – Ú (30.9. – 1.10.2010, České Budějovice)
Kontaktní adresa: Ing. Zdeňka Zaimlová, Střední odborná škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice, tel. 387 331 963, 607 986 303, e-mail: zaiml.zdenka@centrum.cz, www.ssvos.cz.
B 67) Vzdělání a řemeslo (16. ročník) – soutěž žáků v 12 učňovských oborech SOŠ, SOU, OU – Ú (9/2010, České Budějovice)
Kontaktní adresa: Ing. Marcela Payerová, Výstaviště České Budějovice a.s. Husova 523, 370 21 České Budějovice, tel. 387 714 911, e-mail: Info@vcb.cz, www.vcb.cz B 68) Národní cena za studentský design 2011 (21. ročník) – SŠ,VOŠ s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ÚK (6/2011, Praha)
Kontaktní adresa: PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ, / Nadace pro rozvoj architektury a stavitel­ství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1, tel. 222 245 647, 224 225 001, 602 350 805, fax 224 233 136, e-mail: zizkova@designcabinet.cz; info@designcabinet.cz, www.designcabinet.cz
B 69) Autodesk Academia Design 2011 (17. ročník, Computer Agency, o.p.s.) – 3 obory (2D kreslení – strojí­renství, 3D modelování – strojírenství, AutoCAD Architectural – stavebnictví) SPŠ, OU technická, strojní a stavební – Ú (3/2011)
Kontaktní adresa: Ing. Čestmír Suchoň, Střední průmyslová škola Frýdek Místek, 28. října 1598, tel. 776 298 844, e-mail: suchonc@spsfm.cz
B 70) Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce (10. ročník) – soutěž v projektování rodinného domu pomocí grafických programů určená pro žáky 3.–4. ročníků studijního oboru Stavebnictví – zamě­ření pozemní stavitelství SPŠ stavební – Ú (24.3.2011, České Budějovice)
Kontaktní adresa: Ing. Karel Hes, Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, 372 11 České Budějo­vice, tel. 387 001 416, fax 387 001 410, e-mail: hes@spsstavcb.com, www.spsstavcb.cz
B 71) Sladké opojení (7. ročník) – soutěž odborných učilišť a praktických škol v oboru cukrářské práce 29-51-E/01; 1 kategorie (dvoučlenná družstva) OU a PrŠ – Ú (12.5.2011, Kroměříž)
Kontaktní adresa: Mgr. Svatava Mlčochová, Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 589, fax 573 504 555, e-mail: skola@hskm.cz, www.hskm.cz
B 72) Evropa našima očima (3. ročník) – vědomostní soutěž o Evropské unii a Evropě – 1 kategorie pro pěti­členné týmy žáků (11–15 let) ZŠ – ŠK (3/2011), O (4/2011), K (5/2011), Ú (6/2011)
Kontaktní adresa: Bc. Simona Chabinová, Středisko volného času Ivančice, Komenského nám. 7, 664 91 Ivančice, tel. 546 451 292, fax 546 437 119, e-mail: chabinova@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz

2. Soutěže typu C – další soutěže celostátního resp. nadregionálního charakteru

2.1. Umělecké soutěže


C 1) Máme rádi přírodu (17. ročník, Hnutí Brontosaurus a Centrum ekologické výchovy při SVČ Hodonín) – příroda a životní prostředí, výtvarná, literární a fotografická soutěž – 5 kategorií dle věku, korespondenční forma MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, SVČ ... – ÚK ( uzávěrka zasílání prací 12.5.2011),
Kontaktní adresa: Ingrid Čejková, Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, 602 00 Brno, tel. 544 215 585, e-mail: mrp.brdo@seznam.cz, www.brontosaurus.cz C 2) Ahoj z prázdnin (21. ročník) – výtvarná soutěž (5 kategorií dle věku) MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ … – ÚK (uzávěrka prací 20.10.2011)
C 3) Příroda kolem nás (11. ročník, Správa Národního parku Podyjí Znojmo) – výtvarná soutěž s tematikou ochrany přírody (5 kategorií dle věku a ročníku školy) MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ … – ÚK (uzávěrka 31.1.2011)
C 4) Kniha a já (20. ročník) – výtvarná soutěž, jejímž posláním je zachytit zážitky dětí z četby oblíbené knihy, svého oblíbeného literárního hrdinu (5 kategorií dle věku a ročníku školy) MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ … – ÚK (uzávěrka 15.3.2011)
C 5) Vánoční malování (16. ročník) – výtvarná soutěž s vánoční a zimní tematikou (5 kategorií dle věku a roč­níku školy) MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ… – ÚK (uzávěrka 6.12.2011) Kontaktní adresa u soutěží C 2 až 5: Dagmar Větříčková, Dům dětí a mládeže, 671 02 Šumná č.124, tel./fax 515 291 436, e-mail: ddmsumna@zn.orgman.cz, http://sis.znojmo.cz/ddmsumna
C 6) Zlatá struna (13. ročník) – kytarová soutěž, 2 kategorie dle věku (do 14 a do 18 let včetně). ZŠ, SŠ, ZUŠ – K (1.9. – 15.12.2010), Ú (21. – 22.1.2011, Plzeň)
Kontaktní adresa: Mgr. Marcela Holomelová, Sdružení pro volný čas DEMARO Plzeň, Ledecká 23, 323 16 Plzeň, tel. 377 523 962, fax 377 538 822, e-mail: m.holomelova@seznam.cz, www.svedomecek.cz
C 7) Bienále interpretační kytarové soutěže (16. ročník) – 1 kategorie do 20 let ÚK (28.6. – 2.7.2011, Kutná Hora)
Kontaktní adresa: Petr Saidl, Městské Tylovo divadlo, Masarykova 128, 284 01 Kutná Hora, tel./fax 327 561 176, e-mail: divadlo@kh.cz, www.guitar.kutnahora.cz
C 8) Violoncellová soutěž Jana Vychytila (4. ročník) – 6 kategorií dle věku (4–16 let) ZUŠ, konzervatoře, SŠ uměleckého charakteru – přihlášky do 30.10.2010, Ú (11/2010, Praha)
Kontaktní adresa: Blanka Blahová, Hudební škola hl. m. Prahy, Komenského nám. 400/9, 130 00 Pra­ha 3, tel. 777 692 287, 221 434 795, e-mail: spravce@hudebniskola.cz, www.hudebniskola.cz C 9) Amadeus 2011 (18. ročník) – mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 11 let; 6 kategorií dle věku ZUŠ – Ú (17. – 19.2.2011, Brno)
Kontaktní adresa: Mgr. Jaroslav Fuksa, ředitel Základní umělecké školy Fr. Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno, tel: 543 213 764, e-mail: belusova@zusjilka.cz, Základní umělecká škola, Veveří 133, 616 00 Brno, tel. 541 424 425, e-mail: znojemska@zusveveri.cz, www.amadeusbrno.cz
C 10) Mladý klavír Pražské konzervatoře (5. ročník) I. a II. cyklus ZUŠ, 1.–4. ročník konzervatoří ZUŠ, konzervatoře – Ú (2.11.2010)
Kontaktní adresa: MgA. Milan Langer, klavírní odd. Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, 110 00 Pra­ha 1, tel. 222 321 873, e-mail: langer@prgcons.cz, www.prgcons.cz/mklavir.asp
C 11) Pro Bohemia Ostrava 2011 (10. ročník) – interpretační soutěže v oborech hra na klavír, hra na dechové nástroje a zpěv), 4 věkové kategorie Jednokolová soutěž se zaměřením na interpretaci české hudby ZUŠ, konzervatoře – Ú (1. – 3.4.2011))
Kontaktní adresa: Mgr. Soňa Javůrková, ředitelka Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, Česko­bratrská 40, 702 00 Moravská Ostrava, tel. 596 112 007, e-mail: Info@jko.cz; www.jko.cz C 12) Karlovarský skřivánek (16. ročník) – 4 kategorie dle věku a studia (6 – 15 let) Š (do 30.12.2010 formou soutěže nebo nominace), Ú (21. – 23.3.2011, Karlovy Vary)
Kontaktní adresa: Marie Drlíková, MPCAD Karlovy Vary, Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary, tel. 353 447 045, mobil 604 527 889, e-mail: mpcad@atlas.cz, www.zsazus.cz
C 13) Novohradská fl étna (8. ročník) – 2 kategorie rozdělené dle věku A – zobcová flétna (7 věkových kategorií) B – flétna příčná (6 věkových kategorií) ZUŠ – Ú (13.5.2011, Nové Hrady)
Kontaktní adresa: Věra Kuthanová, ZUŠ Trhové Sviny, Sokolská 1052, 37 401 Trhové Sviny, tel. 386 322 487, e-mail: info@zustsviny.cz, www.zustsviny.cz
C 14) Soutěž ve zpěvu komorních ansámblů „Stonavská Barborka“ (4. ročník) – soutěž je určena jak stu­dentům uměleckých škol, tak i nestudentům, je jednokolová ZUŠ, SUŠ, VUŠ – Ú (2. – 4.12.2010)
Kontaktní adresa: Ing. Bc. Josef Melnar (ředitel soutěže), Rybí 238, 742 65 Rybí, tel. 776 270 063, e-mail: barborka@stonava.cz, www.stonava.cz/barborka
C 15) Skutečná liga Rock a POP (7. ročník) – 2 kategorie dle věku členů hudebních skupin Liga junior – ZŠ, SŠ – O (6/2011), K (7/2011, Ú (8/2011) Liga (ostatní nespadající do kategorie junior) – základní kola (1.6. – 31.8.2011), městská kola – (9/2011), O (10 – 11/2011), K (11/2011), Ú (12/2011)
Kontaktní adresa: Lukáš Fousek, Občanské sdružení Teenage Music Runway, Krčínovo náměstí 11, 198 00 Praha 14, tel. 773 111 135, e-mail: lukas@t-music-r.cz, www.t-music-r.cz C 16) Fotografická soutěž „Pohledy do přírody“ (16. ročník) – 2 kategorie dle věku ( do 12 let a do 18 let) MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ … – ÚK (uzávěrka prací 15.10.2010 )
Kontaktní adresa: Ing. Michal Kulík, Sdružení mladých ochránců přírody, poštovní přihrádka 447, 111 21 Praha 1, tel. 224 912 466, fax 224 921 765, e-mail: mk@smop.cz, www.smop.cz

2.2. Sportovní soutěže

Informace o dalších tradičních sportovních soutěžích „typu C“, které vyhlásí Asociace školních sportovních klubů ČR, budou zveřejněny v manuálu „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2010–11“. Ten bude od poloviny srpna 2010 k dispozici na krajských úřadech, na pedagogických centrech, městských úřadech větších měst a dále na Okresních a Krajských radách AŠSK ČR.
Kontaktní adresa sportovních soutěží typu C: Mgr. Ondřej Diviš, Asociace školních sportovních klubů ČR, José Martího 31, 162 52 Praha 6, tel. 220 172 145, fax 242 454 723, e-mail: divis@assk.cz, www.assk.cz

2.3. Ostatní soutěže


C 17) Tvůrčí programátorská soutěž Creative Baltie 2010 (16. ročník) 3 kategorie ZŠ, SŠ – ÚK (11/2010, FIT VUT Brno)
C 18) Vánoce s Baltíkem 2010 (9. ročník) – programátorská soutěž o nejhezčí program s vánoční tematikou – 2 kategorie dle věku ZŠ – Š (12/2010), ÚK (12/2010)
C 19) Mezinárodní soutěž v programování Baltie 2011 (8. ročník) – 3 kategorie dle ročníku školy (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ) ZŠ, SŠ – Š (1/2011), K (3/2011), Ú (4/2011), ÚM (6/2011 Slovensko)
C 20) Baltie Junior 2011 (5. ročník ) – 4 kategorie ZŠ, etapová soutěž v programování v B3 a B4 C, 6–12 kol (10/2010 – 5/2011, interval 2–4)
Kontaktní adresa soutěží C 17 – 20: Ing. Bohumír Soukup, SGP Systems, s.r.o., L. Janáčka 180, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 608 732 456, e-mail: sgp@sgp.cz, www.sgp.cz
C 21) Den psychologie (6. ročník) – soutěž pro žáky 2.–4. ročníků středních odborných škol zdravotnických a sociálních SŠ – Š ( 2/2011), K ( 3/2011), Ú (4/2011, Liberec)
Kontaktní adresa: Mgr. Ilona Kopecká, Střední zdravotnická škola Kostelní 9, 460 31 Liberec, tel. 482 710 016, e-mail: ilona.kopecka@szs-lib.cz
C 22) Cena knihovny Václava Havla za studentský esej (2. ročník) – literární soutěž podporující kritické myšlení a schopnost písemné formulace myšlenek – 1 kategorie dle ročníku školy SŠ – Ú (uzávěrka do 30.9.2010, vyhodnocení prací 11/2010, Praha),
Kontaktní adresa: doc. PhDr. Martin C. Putna, Knihovna Václava Havla, o.p.s., Voršilská 10, 110 00 Pra­ha 1, tel. 222 220 112, e-mail: info@vaclavhavel-library.org
C 23) Zlatý pohár LINDE (15. ročník, firma Linde Technoplyn, a.s.) – mezinárodní soutěž žáků středních škol ve svařování (věková hranice 20 let) v metodách 111, 135, 141, 311 SOŠ, SOU – ÚM (19. – 20.4.2011, Frýdek-Místek)
Kontaktní adresa: Mgr. Josef Pělucha, Střední škola strojírenská a dopravní, Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 558 621 807, e-mail: sssdfm.@sssdfm.cz, www.sssdfm.cz
C 24) Vědomostní olympiáda Cechu topenářů a instalatérů ČR (10. ročník, Cech topenářů a instalatérů ČR) – vědomostní soutěž žáků 2. a 3. ročníků SOŠ, SOU a OU v oboru topenář a instalatér SOŠ, SOU, OU – Š (12/2010), K (4/2011), Ú (5/2011 Brno)
Kontaktní adresa: Franz Ziegler, Cech topenářů a instalatérů ČR, Pražská 38b, 642 00 Brno-Bosonohy, tel./fax 543 234 746, e-mail: cti@cechtop.cz, www.cechtop.cz
C 25) Soutěž odborných dovedností v oboru instalatér (6. ročník) soutěž žáků 2. a 3. ročníků středních od­borných učilišť SOŠ, SOU, U – Ú (18.5.2011, Vyškov)
Kontaktní adresa: Ing. Petr Navrátil, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sochorova 15, 628 01 Vyškov, tel. 517 348 866, e-mail: info@sos-vyskov.cz
C 26) Voňavé pečení (2. ročník) – soutěž odborných dovedností v oboru pekařské práce. Soutěž je určena žá-kům 2. ročníků odborných učilišť se speciálními vzdělávacími potřebami OU – Š (do 28.2.2011), Ú (5/2011, Brno)
Kontaktní adresa: Bc. Hana Manová, Odborné učiliště a Praktická škola, Lomená 44, 617 00 Brno, tel. 724 760 563, e-mail: manova@seznam.cz
C 27) Festival znalostí o nápojích – Mladý sommelier a Brněnský soudek 2010 (15. ročník, Hotelová ško­la, s.r.o., Brno) – soutěž žáků odborných hotelových a gastronomických škol (1 kategorie dle ročníku školy) HŠ, SOŠ, SOU – Ú (10/2010, Brno)
C 28) Brněnský šejkr 2011 (17. ročník, Hotelová škola s.r.o., Brno, Česká barmanská asociace) – soutěž žáků odborných gastronomických a hotelových škol – 1 kategorie HŠ, SOŠ, SOU – Ú (4/2011, Brno)
Kontaktní adresa u soutěží C 27 a 28: JUDr. Helena Fišerová, PhDr Ludmila Bartoňová, Hotelová ško­la s.r.o., Bosonožská 9, 625 00 Brno, tel. 547 218 247, fax 547 218 053, e-mail: info@hotskolabrno.cz, www.hotskolabrno.cz
C 29) Kroměřížská juniorská koktejlová soutěž 2011 (12. ročník, Střední škola hotelová a služeb, Kromě­říž) – soutěž žáků středních odborných škol a učilišť zaměřených na gastronomii, SOŠ, HŠ, SOU – Ú (9.2.2011, Kroměříž)
C 30) O pohár města Kroměříže (15. ročník, Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž) – parkurové jezdecké závody SOŠ – Ú (6/2011, Kroměříž)
C 31) Gastrománes (5. ročník, Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž) – soutěž kuchařských dovedností žáků odborných učilišť, obor kuchařské práce 65-52-E/01 – 1 kategorie (dvoučlenná družstva) SOU – Ú (13.4.2011, Kroměříž)
Kontaktní adresa u soutěží C 29 – 31: Ing. Petr Hajný (ředitel), Mgr. Svatava Mlčochová, Bc.Marie Fabigová, Střední škola hotelová a služeb, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž, tel. 573 504 501, fax 573 504 555, e-mail: hajny@sosukm.cz, www.hskm.cz
C 32) Chovatelské dovednosti mládeže v oborech: chov králíků, holubů, drůbeže, ovcí a koz, kožešinových zvířat, drobných hlodavců, koček, psů, exotického ptactva, akvaristika a teraristika. 2 kategorie dle věku (I do 14 let, II –15–18 let) Ú (4. – 8.8.2011)
Kontaktní adresa: Jana Korbová, tajemnice ÚKPM, Český svaz chovatelů, Maškova 3, 182 00 Praha 8, tel. 284 684 148, e-mail: sekretariat@cschdz.cz, www.cschdz.cz
C 33) Prodavač 2011 – Český prodavač v EU (6. ročník) – soutěž žáků odborných škol pro obor 66-51-H/004 Prodavač – smíšené zboží, pro obor 66-51-H/01 Prodavač (RVP) – ve znalostech a praktických dovednos­tech, 3 kategorie dle ročníku školy SŠ, SOU – Ú (4/2011, Ústí n. L.)
Kontaktní adresa: Mgr. Irena Koťátková, Střední škola obchodu a služeb, Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 316 970, fax 475 316 980, e-mail: reditel@obchodniskola.cz, www.obchodniskola.cz
C 34) Paragraf 11/55 (10. ročník, SVČ Ivančice) – soutěž ke zvyšování právního vědomí – 1 kategorie dle ročníku školy (11–15 let) ZŠ – Š (10.1. – 31.3.2011, O (1. – 30.4.2011), K (1. – 31.5.2011), Ú (1. – 20.6.2011)
C 35) e-Paragraf 11/55 (10. ročník, SVČ Ivančice) – internetová soutěž jednotlivců ke zvyšování právního vědomí – 1 kategorie dle ročníku školy (11–15 let) ZŠ – ŠK (10.1. – 31.3.2011), O (1. – 30.4.2011), K (1. – 31.5.2011), Ú (18. – 23.6.2011)
Kontaktní adresa u soutěží C 34 a 35: Bc. Simona Chabinová, Středisko volného času Ivančice, Komen­ského nám. 7, 664 91 Ivančice, tel. 546 451 292, fax 546 437 119, e-mail: chabinova@svcivancice.cz, www.svcivancice.cz, www.paragraf1155.cz
C 36) Leonardo – mezioborová týmová soutěž (5. ročník) – soutěž obsahuje vědomostní mezioborově zamě­řené úlohy a tvůrčí úlohy. Soutěž je určena pro řešitelské týmy – 3 kategorie dle věku
C 37) Mistrovství České republiky v moderních deskových hrách (3. ročník) – 3 věkové kategorie do 10 let, do 15 let a nad 15 let – v hrách Carcassonne, Pentago a Ubongo) K (1.9. – 31.10.2010), Ú (28.11.2010 Praha)
Kontaktní adresa u soutěží C 36 a 37: PaedDr. Tomáš Houška, Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6, tel. 603 162 724, 728 213 180, e-mail:tomas.houska@seznam.cz jan.vodicka@nidm.cz, www.mer-hry.cz
C 38) Kalibr CUP 2011 (11. ročník) – soutěž odborných dovedností středních škol pro obory kosmetička a ka­deřník – 3 kategorie – účesová tvorba, make-up a nail-art (na jednotné téma) SŠ, SOU – Š (do 31.12.2010 na školách), Ú (10.2.2011, Lanškroun, Ú (19.3.2011, Praha)
Kontaktní adresa: Bc. Milan Lédl, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun, tel. 465 321 079, e-mail: ledl@spslan.cz, www.spslan.cz
C 39) Bible a my (18. ročník) – 4 kategorie dle ročníku školy (4.–5. ročník ZŠ; 6.–7. ročník ZŠ; 8.–9. ročník ZŠ; SŠ) ZŠ, SŠ – Š (do 31.10.2010), O (do 26.11.2010), Ú (1.2.2011, Strážnice)
Kontaktní adresa: Mgr. Petrt Tomeček, Základní škola M. Kudeříkové, Strážnice, Příční 1365, 692 62 Strážnice, tel. 518 334 546, e-mail: petrjantom@seznam.cz; Ing.. Jiří Hrabovský, Návrší Svobody 26, 623 00 Brno, tel. 737 287 785, e-mail: jhrabovsky@atlas.cz, www.bibleamy.cz
C 40) Vítr do plachet – program Nadačního fondu Deany a Juraje Jakubiskových, Plaváček, orientovaný na vyhledávání talentovaných dětí ze sociálně slabých skupin v oborech: Tanec (ZŠ 1.–9. ročník, SŠ 1.–4. ročník, VŠ do 26 let) – Ú (22.6.2011, Praha) Hudba + drama (ZŠ 1.–9.ročník, SŠ 1.–4.ročník, VŠ do 26 let) – Ú (16.6.2011, Praha) Výtvarná tvorba (ZŠ 1.–9.ročník, SŠ 1.–4.ročník, VŠ do 26 let) – Ú (5.5.2011, Praha) Kontaktní adresa: Martina Kotková, DiS., Nadační fond Plaváček, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, tel. 296 236 353, e-mail: nfplavacek@jakubiskofi lm.com

Obecná ustanovení:

1. Subjekty a řídící orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí, si vyhrazují právo změnit v přehledu uvedené termíny konání jednotlivých stupňů soutěží, příp. místa konání ústředních kol. Přesné termíny a místa konání budou uvedeny v propozicích a pozvánkách na soutěž, u sportovních soutěží ve výše zmíněné brožuře „Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR ve školním roce 2010/11“ a na webových stránkách www.assk.cz.
2. Věkové kategorie u sportovních soutěží: kategorie I. (mladší děti) – 1. až 3. ročník ZŠ (ročník narození 2004, 2003, 2002, 2001) kategorie II. (starší děti) – 4. až 5. ročník ZŠ (ročník narození 2001, 2000, 1999) kategorie III. (mladší žáci) – 6. až 7. ročník ZŠ (ročník narození 1999, 1998, 1997) a prima a sekunda osmi­letých gymnázií kategorie IV. (starší žáci) – 8. až 9. ročník ZŠ (ročník narození 1997, 1996, 1995) a tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií kategorie V. (žáci) – 1. až 4. ročník SŠ (ročník narození 1995, 1994, 1993, 1992, 1991) kvinta až oktáva os­miletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií kategorie VI.A – ročník narození 1996, 1995, 1994 (u postupových soutěží na ISF) kategorie VI.B – ročník narození 1997, 1996, 1995, 1994 (u postupových soutěží na ISF)
V každé jednotlivé věkové kategorii mohu startovat: a) žáci příslušného ročníku b) žáci příslušného roku na­rození uvedeného výše, pokud jsou stanoveny obě podmínky, musí být splněny současně.
3. Legenda:
Š – školní kolo, Z – základní kolo, O – okresní kolo, R – regionální (oblastní) kolo, K – krajské kolo, Ú – ústřední kolo ÚM – závěrečný stupeň soutěže s mezinárodní účastí
(O) – okresní kolo, které se uskuteční podle možností OK, KK, ÚK, MK – příslušný stupeň soutěže realizovaný „korespondenční formou“ (zaslání úkolů, výrobků
apod. na místo a do termínu dle propozic soutěže), tj. bez fyzické účasti soutěžících; zpravidla následuje slav­nostní vyhlášení výsledků spojené s koncertem, ukázkami prací apod. ZŠ – základní škola (příp. odpovídající nižší ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií), SŠ – střední škola,
G – gymnázium, SPŠ – střední průmyslová škola, SPgŠ – střední pedagogická škola, VOŠ – vyšší odborná škola, VŠ – vysoká škola, ZUŠ – základní umělecká škola, ISŠ – integrovaná střední škola, HŠ – hotelová škola, SVČ – středisko volného času, NNO – nestátní neziskové organizace, apod. – zkratky škol, příp. škol­ských zařízení a dalších organizací, jimž jsou soutěže či příslušné kategorie, obory soutěží určeny. Za těmito zkratkami jsou uvedena označení kategorií, pokud jsou běžně užívána (např. u Matematické olympiády „P“ značí „programování“, Z9, Z8 … příslušné kategorie této soutěže)
RVJ – rozšířená výuka jazyků.
1.    Soutěže jsou určeny i žákům příslušných ročníků jiných druhů a typů škol (např. soutěž určená žákům 7. ročníků ZŠ je i pro žáky 2. ročníků osmiletých gymnázií apod.). Podrobnosti budou uvedeny v organizačních pokynech a propozicích k jednotlivým soutěžím či přehlídkám a bulletinech vydávaných subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.
2.    Finanční prostředky na zabezpečení okresních a krajských kol vybraných soutěží poskytne MŠMT krajským úřadům podle § 163 odst.1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tyto orgány veřejné správy pověří organizací těchto akcí školy a školská zařízení ve své působnosti, a to v úzké spolupráci se subjekty a řídícími orgány, které zabezpečují jednotlivé soutěže na úrovni ústředí.

Datum přidání: 2010-09-30

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.