Header Adresa

Metodika dodatku k opatření obecné povahy - model maturitní zkoušky 2020/2021


Ke dni 14. 4. 2021 nabývá účinnosti dodatek k opatření obecné povahy s čj. MSMT-3267/2021-4 ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Tímto dodatkem se doplňují úpravy maturitní zkoušky pro žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání. Nově se umožňuje uznání úspěšného vykonání povinných didaktických testů dle průměrné známky z vybraných vysvědčení získaných za dobu středoškolského vzdělávání i žákům ostatních forem vzdělávání a žákům, kteří ve zdravotnických a sociálních zařízeních vykonávali praktické vyučování. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vysvětluje v připojené metodice podrobněji nové úpravy, které souvisí s vydaným dodatkem k opatření obecné povahy.

Datum přidání: 2021-04-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.