Header Adresa

Projekt Ovoce do škol pro školní roky 2010/2011 a 2011/2012


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje školy, že pro školní rok 2010/2011 je v platnosti Vnitrostátní strategie ČR v rámci projektu Ovoce do škol pro období od 1. srpna 2010 do 31. července 2012 (viz přílohu). Stanovení předběžného měsíčního limitu na žáka a seznam schválených dodavatelů pro školní rok 2010/2011 jsou uvedeny v příloze, další informace školy najdou na webových stránkách SZIF.

Doporučujeme školám, které mají zájem se projektu v tomto školním roce zúčastnit, aby zkontaktovaly vybraného dodavatele a uzavřely smlouvu nejpozději do 20. září 2010.

Upozorňujeme, že vyplnění hodnotícího dotazníku školy k projektu Ovoce do škol je závazné až pro školní rok 2010/2011 (za uplynulé zkrácené období školního roku 2009/2010 není požadováno). Tento dotazník bude zveřejněn na webu MŠMT v průběhu května 2011 s termínem vyplnění do 30. června 2011.

Projekt Ovoce do škol je vymezený nařízením Rady (ES) č. 13/2009, nařízením Komise (ES) č. 288/2009 a nařízením vlády č. 478/2009. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol. Školy se do projektu přihlásí tím, že uzavřou smlouvu s jedním ze schválených dodavatelů - žadatelů o podporu. Žadatele o podporu, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do vzdělávacích zařízení, schválí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Povinností žadatele bude dodávat bezplatně produkty do každé přihlášené školy v rámci celého území České republiky průběhu celého školního roku nejméně jednou měsíčně.

Pokud škola nebude s žadatelem spokojena, nebo se z jiného důvodu rozhodne spolupráci s ním ukončit, může tak učinit s platností od dalšího školního roku. Od dalšího školního roku se škola rovněž může přihlásit k jinému žadateli.

Datum přidání: 2010-09-14

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.