Header Adresa

Koronavirus.edu.cz: Nejdůležitější odkazy a zdroje (aktualizace k 8. 4. 2021)


Na webu koronavirus.edu.cz byly odkazy aktualizovány v celém rozsahu. 
Školství 
Opatření k provozu škol a školských zařízení 
1. fáze návratu do škol - tabulka 
1. fáze návratu do škol - materiál s vysvětlením 
Dopis k další etapě očkování 
Dopis k doplnění údajů v souvislosti s první fází otevírání škol 
Informace k distribuci antigenních testů do škol a školských zařízení 
Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021 
Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021 
Mimořádné opatření k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 
Mimořádné opatření k testování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních 
Mimořádné opatření k testování uchazečů přijímacího řízení 
Dodatek opatření obecné povahy týkající se přijímacích zkoušek (v návaznosti na testování u přijímacích zkoušek) 
Informace k respirátorům Ocenění a účtování respirátorů pro pedagogické pracovníky a nepedagogické zaměstnance – únor 2021 
 Excelový soubor k účthttps://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-zkousky-dodatek?highlightWords=testov%C3%A1n%C3%ADování respirátorů pro uzavřené okresy Cheb, Sokolov a Trutnov (12. 2. 2021), 
Excelový soubor k účtování respirátorů pro školy v celé ČR (22. 2. 2021) 
Metodiky, manuály a doporučení 
Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole 
Manuál k provozu škol a školských zařízení v souvislosti s COVID-19 (aktuální k 7. 4. 2021) 
Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách 
Metodika pro vzdělávání distančním způsobem 
Metodika k testování ve školách 
Metodické doporučení pro školy k distanční výuce a duševnímu zdraví 
Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022 
Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022 

MPSV: Krizové ošetřovné - Ošetřovné a rotační výuka (často kladené dotazy) 

V průběhu dubna by se měly vracet děti z 1. stupně rotačně do škol. Jak je to s ošetřovným? Je nárok vždy za ten týden distancni výuky a týden normálně budu pracovat? 

Pokud se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží……

Datum přidání: 2021-04-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.