Header Adresa

Signální zpráva o přihlašování uchazečů o vzdělávání na středních školách v roce 2021


Centrum zveřejnilo statistickou analýzu k přihlašování škol a uchazečů k jednotné přijímací zkoušce ve školním roce 2020/2021. 

V signální zprávě jsou zpracovány údaje o počtu uchazečů hlásících se na šestiletá a osmiletá gymnázia v porovnání let 2020 a 2021, počty těchto uchazečů vyjádřené ve vztahu k celkovému počtu žáků v 5., resp. 7. ročníku ZŠ a k počtu míst v 1. ročníku na SŠ. Dále signální zpráva obsahuje statistiky o počtu uchazečů hlásících do čtyřletých oborů vzdělání a oborů nástavbového studia, ve kterých se v letošním školním roce koná jednotná přijímací zkouška (JPZ), údaje o uchazečích a podaných přihláškách na školy konající JPZ v dělení podle oborových segmentů a krajů nebo analytický pohled na podíl škol, které v letošním školním roce JPZ nekonají, v dělení podle krajů a typu školy.

Datum přidání: 2021-04-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.