Header Adresa

Vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2021


Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci. 

Naleznete: https://www.msmt.cz/mladez/vyuctovani-neinvesticnich-dotaci-za-rok-2021?highlightWords=VY%C3%9A%C4%8CTOV%C3%81N%C3%8D+NEINVESTI%C4%8CN%C3%8DCH+DOTAC%C3%8D+ROK+2021

Datum přidání: 2021-04-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.