Header Adresa

Dodatek č. 1 k vyhlášení pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, upravuje některá pravidla předložení příslušného certifikátu (certifikátů) v návaznosti na vyhlášení pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky ze dne 11. září 2020, č. j. MSMT-32270/2020-1.

Datum přidání: 2021-04-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.