Header Adresa

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2022 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje informaci o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části, které ředitel školy může zvolit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2022. Pro přehlednost jsou změny oproti loňskému roku vyznačeny červeně.

Datum přidání: 2021-04-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.